Från “misstag” till kallad

Naturligt sett skulle Curt Westman inte funnits. Han var ett ”misstag” som skulle bort. Men Gud bevarade hans liv, sökte och fann honom, och kallade och sände ut honom i tjänst för himmelriket.

Café Bibeln Uppsala

Leif Nummela är teolog och journalist med ett särskilt hjärta för apologetik - uppgiften att övertygande försvara och förklara den kristna tron. I Café Bibeln Uppsala gör han djupintervjuer på svenska med kristna profiler ur ett apologetiskt perspektiv. Det blir avspända samtal om både aktuella och allvarliga frågor.

Se även Café Bibeln och Café Bibeln Extra.

  • Första sändningen: 2023-03-07, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 29
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska