Jesu återkomst

Vad säger Bibeln om Jesu andra tillkommelse?
Här är några förslag på program.

Kungen kommer

Bibel- och böneprogram för att bereda vägen för Jesus, Kungen. Himlen TV7:s Sverigechef Daniela Persin med Robert Adams och Kenneth Witick.

Hoppet om det kommande fridsriket
Kom, Herre Jesus!
Var därför också ni beredda
Uppmuntran att förbereda sig
Bruden gör sig redo
Israel i den yttersta tiden
Kristi återkomst
Kungens återkomst
Jerusalem – den store Konungens stad