Religionsblandning

Här hittar du en rad program på temat Religionsblandning och falska gudar. Med dessa vill vi tydliggöra farorna med religionsblandning (synkretism) och tankesystem som kan öppna för falska gudar och onda andemakter.

Det finns bara en väg till Gud. Han heter Jesus.

Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”. Johannesevangeliet 14:6

Första rutan ”Programserie” öppnar hela serien.

 

När skenet bedrar

Ny serie från Himlen TV7. Se bibellärare berätta om nyandlighetens rötter. Möt människor som själva varit djupt inblandade i bland annat spiritism, yoga och mindfulness. De sökte ljus och kärlek men fick snart se ett annat ansikte; en mörk andemakt som inte var att leka med. Hör om deras upplevelser, väg till frälsning och den kamp som uppstod i andevärlden när det sanna ljuset strömmade in.

Läs mer
En översikt (pdf): New age i korthet_av Conny Alpsten

Religionsblandning (synkretism)
Nyandlighet
Ockultism
Hinduism/kristendom
Buddhism/kristendom
Islam/kristendom


Katolicism/evangelisk tro
En världsreligion
Annat som kan ta Guds plats:
Materialism, humanism, liberalteologi, vetenskapstro, klimatet
Annat som leder bort från Bibelns Jesus:
Ersättningsteologi, bibelkritisk forskning
Varför är Jesus unik?

Livsberättelser

Här berättar olika människor hur de mött Jesus och fått sina liv förvandlade: Temasök/De mötte Jesus

Här berättar flera med bakgrund i sammanhang som beskrivs på denna sida: