Kristi himmelsfärd

Efter att Jesus dött på korset och uppstått från de döda, visade Han sig för sina lärjungar i 40 dagar och talade om Guds rike och att de skulle bli döpta i den Helige Ande.

Sedan steg Han upp till himlen. Därifrån ska Han komma tillbaka.

Se program om Jesu storhet och väntan på Hans återkomst

Kom Herre Jesus

Jesus ska komma tillbaka, det lovar Han. I Bibeln hittar vi tecken för att veta var i tiden vi står. Ingemar Helmner undervisar och sjunger.

Uppenbarelseboken 1/3

Möt Jesus sedan Han upptagits till himlen! Hör Hans hälsningar till församlingarna. Läsaren av Uppenbarelseboken utlovas välsignelse. Ur  Nya Testamentet öppnas med David Pawson.

Bruden gör sig redo

Stojan Gajicki om att göra sig redo för Jesu snara återkomst.

Mista inte den första kärleken

Predikan av Jan Sköld.

Ett steg närmare

Om vår vandring hem mot himmelen. Stå inte stilla, gå vidare. Birger Skoglund uppmuntrar och inspirerar församlingen att förbereda sig inför Jesu återkomst.

”… mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”
Den store Konungens stad

Jerusalem förbereder sig för Jesu återkomst. Då Han återvänder som Kung förverkligas Guds hjärtas dröm för den store Konungens stad. I serien Kungadömets vind.

Vi läser i början av Apostlagärningarna

  • Vi läser om dagen för Kristi himmelsfärd: I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde, fram till den dag då han blev upptagen till himlen… Apg 1:1-2 (Den förra skriften är Lukasevangeliet)
  • Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: ”Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.” Apg 1:8-11
  • Jesus hade tidigare beskrivit detta själv: ”Härefter ska ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.” Matt 26:64
  • ”Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.” Luk 21:27-28
  • Paulus skriver: Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Ef. 1:18-23
  • Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus!
    Herren Jesu nåd vare med alla. Upp. 22:20-21

Se mer program om Jesu återkomst

I Play-arkivet/Temasök/Jesu återkomst