Vandra med Jesus

Gud vill att alla människor ska bli frälsta och leva i gemenskap med Honom.

Här har vi samlat program – också barnprogram – som speglar hur Gud vill hjälpa varje människa att leva och växa i nära samverkan med Honom. Jesus, den gode herden, är förebilden och Han leder oss genom sin Helige Ande.

Jag (Jesus) är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig. Joh. 10:14

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk. 1 Tess. 5:23-24

Senaste: 

Hörnstenar: läsa Bibeln och be

Med Anden i vardagen

Styrkt genom Guds Ord

Styrkt genom bön och lovprisning

Styrkt genom gemenskap

Styrkt genom omvändelse och helgelse

Kallad att tjäna

De första kristnas exempel

Uppliva gåvan i dig

Trofast till slutet

Hitta mer:
Sök på teman som intresserar i Play-arkivet, via Kategori, Temasök, A-Ö-listan eller fria sökord.
Eller följ TV-kanalen som sänder dygnet runt.