Äkta äktenskap - vad och varför?

Äkta äktenskap - vad och varför?

Senaste
Äkta äktenskap. Det är nu aktuellt på många håll i världen med könsneutral äktenskapslag. Olika grupper ställer sig starkt negativa till det. Varför? Vilka motiveringar presenterar man för att behålla den traditionella äktenskapslagen? Finns det giltiga argument för att inte stöda en könsneutral äktenskapslag. Vilka följder får en sådan om den träder i kraft? I de två programmen får du höra sakargument.

Kommande sändningar

-

Tablå »