John Fenn - Att känna igen Guds röst

John Fenn - Att känna igen Guds röst

John Fenn är en amerikan som ivrar för att bygga församlingar som präglas av en levande gemenskap med varandra och med Gud. Under sitt besök i Finland undervisade han om att lära känna Guds röst.

Kommande sändningar

Tablå »