Livebön 13/6 – ”Generationerna tillsammans”


  • Bönebulletinen i din inkorg med info om Det andliga hemvärnet. Anmäl dig här!

  • Tipsa andra om Det andliga hemvärnet LIVE! Beställ folder här.


Den 13/6 kl. 18.30-21.30 – nationellt storbönemöte på temat

GENERATIONERNA TILLSAMMANS

Församlingskulturen har i mångt och mycket anammat det omgivande samhällets generationssegregering. När generationerna inte står närmare varandra och inte delar livet i tron tillsammans, så försvagas Andens enhet och trons kamp i församlingen. De yngre generationerna behöver också bli rustade för den andliga verkligheten och få ta del av Andens, Ordets och bönens kraft. Vi behöver generationerna tillsammans för att inta ny mark för Guds rike och beskydda hem, församling och samhälle mot fiendens attacker.

Medverkande:
Åke Carlson, Louise Gustafsson, Andreas Häger, Kristin Mäkinen, Samuel Strömberg, Felicia Stålgren samt Daniela Persin som visionsbärare och programledare.

Hålltider bönefronter:
00:05:45 Introduktion temat – Daniela Persin
00:09:25 Generationsklyftor är inte Guds vilja – Åke Carlson
00:32:30 Generation X och Z i brand – Louise Gustafsson
00:44:30 Tillit mellan generationerna – Samuel Strömberg
01:06:10 Ge vidare till de yngre i tron – Kristin Mäkinen
01:34:00 Tillsammans för mission – Felicia Stålgren
01:56:00 Den andliga verkligheten för generation Z – Andreas Häger
02:09:20 Förbereda de troende för svåra tider – Åke Carlson
02:21:15 Allvaret och vägen framåt – samtal alla medverkande


Boka in höstens första datum: tors 5/9 kl. 18.30-21.00
Tema: Yttre säkerhet

Medverkande: Ruben Agnarsson, Sven Almkvist, Kurt Klingberg och Rauli Lehtonen med programledaren Daniela Persin


DET ANDLIGA HEMVÄRNET LIVE, kl. 18.30-21.30TV-kanalen och Facebook
Därefter kan programmet ses nedan och i Play-arkivet

  • Bjud med dina bönevänner genom att skicka kortlänken till denna sida: www.himlentv7.se/dah
  • Se kanalen på smart-tv och mobil via gratisappen ”Himlen TV7” eller på alla skärmar via www.himlentv7.se. Ingen registrering behövs. För fler sätt att se kanalen, läs mer här.

Se det föregående programmet:
UNGA SOM BESEGRAT DEN ONDE

Strategisk bön med fokus på Guds verk bland unga.

Medverkande: Jonathan Berg, Johnny Foglander, David Lahall, Christer Linebäck, Julia Steen, Adam Westberg och Daniela.

Om serien Det andliga hemvärnet LIVE

Himlen TV7 mobiliserar till strategisk bön för att höja den andliga beredskapen i Norden.
Församling och länder står i dag inför inre och yttre hot, och försvaret finns i Guds Ord.

Kom med och be! Bli en del av det andliga hemvärnet på din ort tillsammans med dina bönevänner. Se programmen efteråt på denna sida, pausa och be igenom en bönefront i taget.

Serien samlar profetiska och strategiska böneledare från olika bönenätverk och sammanhang i Norden. I studion finns varje gång flera bedjare på plats som tillsammans flödar i bön så som uppenbarelsens och bönens Ande leder dem utifrån kvällens tema.

Uppdraget

När ett land förkastar sanningen och kallar det onda gott och det goda ont (Jes 5:20) kan fienden rycka fram så att striden når ända till portarna. Uppdraget är då att avslöja och underminera fiendens långsiktiga strategier. Som Guds folk behöver vi också bekänna att vi inte har försvarat Ordet, och genom omvändelsebön hugga av roten till fiendens rätt till intrång i landet.

Vi ber också
  • att den profetiska tjänsten än en gång ska få stå till stöd för ledarskapet, och att vi kan få leva ett stilla och gudfruktigt liv och att alla kan komma till insikt och bli frälsta.
  • att Guds folk ska bli utrustade till tjänst och få kraft från ovan att bärga in den kommande stora skörden och göra dem till lärjungar.
  • att Guds folk ska förbereda sig och kunna stå fasta i kommande svåra tider genom att hålla blicken fäst på Jesus och hoppet om Hans återkomst till Jerusalem som hela världens Kung och Fridsfurste.
Inta din plats

Hemvärnet är den frivilliga grenen av den svenska Försvarsmakten och har till uppgift att skydda, bevaka och stödja på lokal nivå. Särskilda insatstrupper har samma uppdrag nationellt. Nu kallar vi till tjänst i det andliga hemvärnet! Är du som en av Isaskars söner som förstår tidens tecken och inser vad landet bör göra? Kom och bli del av en nordisk frivilligkår till försvar för församlingen, din hemort och ditt land.

Stå upp och gör dig redo!

 

Deboras och Baraks segersång

I Shamgars dagar, Anats sons, i Jaels dagar låg vägarna öde.
Vandrarna måste gå omvägar.

Man valde sig nya gudar, då nådde striden ända till portarna.
Men varken sköld eller spjut fanns att se bland Israels fyrtiotusen.
Mitt hjärta tillhör Israels furstar och dem bland folket som villigt offrade sig.
Lova Herren!

Furstarna i Isaskar slöt sig till Debora,
och liksom Isaskar gjorde också Barak,
ner i dalen skyndade man i hans spår.

Så ska alla dina fiender förgås, Herre.
Men de som älskar honom ska bli som solen
när den går upp i sin kraft

Och landet hade nu ro i fyrtio år.
(Dom 5:6, 8–9, 15, 31)


KRIGSBÖNESKOLAN NAEMI 
Med fokus på att utrusta och inspirera troende att djupdyka i kraften av auktoritetsbön,
sätta Namnet Jesus i centrum och bli mäktiga soldater i andlig krigföring.

KRIGSBÖNESKOLAN Naemi startar den 17-19 november på Nobynäs Säteri, 8 km utanför Aneby.
Under starthelgen undervisar Joseph Daniels från Nigeria och Johnny Foglander, Uppsala m.fl.
Totalt sju helger med sista i maj.

De som undervisar i skolan är; Joseph Daniels, Åke Carlson, Harry Andersson, Johnny Foglander, Daniela Persin, Isak Ståhle, Patricia Ask m.fl.
Ledare för skolan är Ronny Wallin och Roland Wolst

För mer information, gå till: krigsboneskolan.se


Se Himlen TV7:s dokumentation av bönekonferensen ”Tillsammans för Sverige” – och den efterföljande bönekvällen ”Nästa steg” (ovan)