Se senaste storbönemötet: Starkare äktenskap

STARKARE ÄKTENSKAP

Familjen är grunden för vårt samhälle och äktenskapet är familjens kärna. Därför försöker fienden alltid bryta ner äktenskap och vi behöver stå emot hans attacker! Vi behöver aktivt be om starkare äktenskap med Gud i centrum!

Som Predikaren 4:2 uttrycker det:

Där en blir övermannad kan två stå emot. Och en tretvinnad tråd brister inte så lätt.

Medverkande: Johnny Foglander, Åsa Foglander, Stefan Eriksson, Åsa Eriksson, Emanuel Norén och programledaren och visionsbäraren Daniela Persin

Se live-sändningen från 1/2, här nedan!

 


BOKA även vårens övriga datum: tors 21/3, 2/5, 13/6

DET ANDLIGA HEMVÄRNET LIVE, kl. 18.30-21.30TV-kanalen och Facebook
Därefter kan programmet ses nedan och i Play-arkivet

  • Stå upp och gör dig redo att stå med i Det andliga hemvärnet!
  • Bjud med dina bönevänner genom att skicka kortlänken till denna sida: www.himlentv7.se/dah
  • Se kanalen på smart-tv och mobil via gratisappen ”Himlen TV7” eller på alla skärmar via www.himlentv7.se. Ingen registrering behövs. För fler sätt att se kanalen, läs mer här.

 

Om serien Det andliga hemvärnet LIVE

Himlen TV7 mobiliserar till strategisk bön för att höja den andliga beredskapen i Norden.
Församling och länder står i dag inför inre och yttre hot, och försvaret finns i Guds Ord.

Kom med och be! Bli en del av det andliga hemvärnet på din ort tillsammans med dina bönevänner. Se programmen efteråt på denna sida, pausa och be igenom en bönefront i taget.

Serien samlar profetiska och strategiska böneledare från olika bönenätverk och sammanhang i Norden. I studion finns varje gång flera bedjare på plats som tillsammans flödar i bön så som uppenbarelsens och bönens Ande leder dem utifrån kvällens tema.

Uppdraget

När ett land förkastar sanningen och kallar det onda gott och det goda ont (Jes 5:20) kan fienden rycka fram så att striden når ända till portarna. Uppdraget är då att avslöja och underminera fiendens långsiktiga strategier. Som Guds folk behöver vi också bekänna att vi inte har försvarat Ordet, och genom omvändelsebön hugga av roten till fiendens rätt till intrång i landet.

Vi ber också
  • att den profetiska tjänsten än en gång ska få stå till stöd för ledarskapet, och att vi kan få leva ett stilla och gudfruktigt liv och att alla kan komma till insikt och bli frälsta.
  • att Guds folk ska bli utrustade till tjänst och få kraft från ovan att bärga in den kommande stora skörden och göra dem till lärjungar.
  • att Guds folk ska förbereda sig och kunna stå fasta i kommande svåra tider genom att hålla blicken fäst på Jesus och hoppet om Hans återkomst till Jerusalem som hela världens Kung och Fridsfurste.
Inta din plats

Hemvärnet är den frivilliga grenen av den svenska Försvarsmakten och har till uppgift att skydda, bevaka och stödja på lokal nivå. Särskilda insatstrupper har samma uppdrag nationellt. Nu kallar vi till tjänst i det andliga hemvärnet! Är du som en av Isaskars söner som förstår tidens tecken och inser vad landet bör göra? Kom och bli del av en nordisk frivilligkår till försvar för församlingen, din hemort och ditt land.

Stå upp och gör dig redo!

 

Deboras och Baraks segersång

I Shamgars dagar, Anats sons, i Jaels dagar låg vägarna öde.
Vandrarna måste gå omvägar.

Man valde sig nya gudar, då nådde striden ända till portarna.
Men varken sköld eller spjut fanns att se bland Israels fyrtiotusen.
Mitt hjärta tillhör Israels furstar och dem bland folket som villigt offrade sig.
Lova Herren!

Furstarna i Isaskar slöt sig till Debora,
och liksom Isaskar gjorde också Barak,
ner i dalen skyndade man i hans spår.

Så ska alla dina fiender förgås, Herre.
Men de som älskar honom ska bli som solen
när den går upp i sin kraft

Och landet hade nu ro i fyrtio år.
(Dom 5:6, 8–9, 15, 31)


KRIGSBÖNESKOLAN NAEMI 
Med fokus på att utrusta och inspirera troende att djupdyka i kraften av auktoritetsbön,
sätta Namnet Jesus i centrum och bli mäktiga soldater i andlig krigföring.

KRIGSBÖNESKOLAN Naemi startar den 17-19 november på Nobynäs Säteri, 8 km utanför Aneby.
Under starthelgen undervisar Joseph Daniels från Nigeria och Johnny Foglander, Uppsala m.fl.
Totalt sju helger med sista i maj.

De som undervisar i skolan är; Joseph Daniels, Åke Carlson, Harry Andersson, Johnny Foglander, Daniela Persin, Isak Ståhle, Patricia Ask m.fl.
Ledare för skolan är Ronny Wallin och Roland Wolst

För mer information, gå till: krigsboneskolan.se


Se Himlen TV7:s dokumentation av bönekonferensen ”Tillsammans för Sverige” – och den efterföljande bönekvällen ”Nästa steg” (ovan)