Vi fortsätter att be om en gudfruktig församling och riksdag, se direktsändning från 8/9

Himlen TV7 mobiliserar till strategisk bön för att höja den andliga beredskapen i Norden.
Församling och länder står i dag inför inre och yttre hot, och försvaret finns i Guds Ord.

Kom med och be! Bilda ett lokalt andligt hemvärnsförband – vare sig ni är två, tre eller fler. Ta inriktning från Bibeln, programmen och visionen och annan information på denna sida!

I direktsändning den 8/9 bad vi om en gudfruktig församling och riksdag

Kallelsen till programmet löd så här: ”Jesus, Härskarornas Herre, kallar sitt folk till Det andliga hemvärnet till försvar för församlingen, din ort och landet! Torsdagen den 8 september kl 18.30-21.30 samlas vi i direktsändning för att be för valen till riksdag, regioner och kommuner i Sverige tre dagar senare. Vi kommer i första hand att be om en gudfruktig församling och riksdag. För så som det ser ut i församlingen, ser det ut i landet.

Därför behöver vi som Guds folk mer än någonsin omvända oss och söka oss tillbaka till de grundvalar som vi har i Guds Ord om vi vill se att riksdag, regering, kommunfullmäktige och tjänstemän göra det, så att landet inte går alltmer utför. Vi behöver fler profetröster till stöd för församlingens och landets ledning. Och vi behöver även börja välsigna Guds folk Israel i våra församlingar igen om vi vill se landets ledning göra det! Vi behöver Guds beskydd över vårt land!

Så stå upp och gör dig redo för att stå i tjänst inför Härskarornas Herre!”

Detta hälsar programledaren, Himlen TV7:s Sverigechef Daniela Persin. I studion tillsammans med henne 8/9: Sven Almkvist, Fredrik Crona, Johnny Foglander, Peter Manninen, Ewa-Karin Ottoson och Carolina Torebring.

Se trailer här! 

KOMMANDE  SÄNDNINGAR:
Det andliga hemvärnet LIVE

Tors 27/10 kl. 18.30-21.30 – efter bönekonferensen “Tillsammans för Sverige” 21–22/10 i Uppsala där olika bönenätverk samlas till gemensam bön om nåd för nationen, läs mer: tillsammansforsverige.se
Tors 1/12 kl. 18.30-21.30
  – inför Finlands självständighetsdag 6 dec

Sänds på TV-kanalen och vår Facebook-sida
Se oss på smart-tv, mobil eller platta via vår app ”Himlen TV7” eller på alla skärmar via himlentv7.se utan kostnad eller registrering.

Det senaste avsnittet och premiäravsnittet från Sveriges nationaldag kan ses här:

Serien

Serien samlar profetiska och strategiska böneledare från olika bönenätverk och sammanhang i Norden. I studion finns varje gång sju bedjare på plats som tillsammans flödar i bön så som uppenbarelsens och bönens Ande leder dem utifrån kvällens tema.

På premiären var följande bedjare samlade: visionsbäraren, Himlen TV7:s Sverigechef Daniela Persin, Magnus Axelsson, Celebre Binua, Anethe Carlsson, Åke Carlson, Anders Gerdmar och Ewa-Karin Ottosson.

Uppdraget

När ett land förkastar sanningen och kallar det onda gott och det goda ont (Jes 5:20) kan fienden rycka fram så att striden når ända till portarna. Uppdraget är då att avslöja och underminera fiendens långsiktiga strategier. Som Guds folk behöver vi också bekänna att vi inte har försvarat Ordet, och genom omvändelsebön hugga av roten till fiendens rätt till intrång i landet.

Vi ber också
  • att den profetiska tjänsten än en gång ska få stå till stöd för ledarskapet, och att vi kan få leva ett stilla och gudfruktigt liv och att alla kan komma till insikt och bli frälsta.
  • att Guds folk ska bli utrustade till tjänst och få kraft från ovan att bärga in den kommande stora skörden och göra dem till lärjungar.
  • att Guds folk ska förbereda sig och kunna stå fasta i kommande svåra tider genom att hålla blicken fäst på Jesus och hoppet om Hans återkomst till Jerusalem som hela världens Kung och Fridsfurste.
Inta din plats

Hemvärnet är den frivilliga grenen av den svenska Försvarsmakten och har till uppgift att skydda, bevaka och stödja på lokal nivå. Särskilda insatstrupper har samma uppdrag nationellt. Nu kallar vi till tjänst i det andliga hemvärnet! Är du som en av Isaskars söner som förstår tidens tecken och inser vad landet bör göra? Kom och bli del av en nordisk frivilligkår till försvar för församlingen, din hemort och ditt land.

Välkommen med och be!

Deboras och Baraks segersång

I Shamgars dagar, Anats sons, i Jaels dagar låg vägarna öde.
Vandrarna måste gå omvägar.

Man valde sig nya gudar, då nådde striden ända till portarna.
Men varken sköld eller spjut fanns att se bland Israels fyrtiotusen.
Mitt hjärta tillhör Israels furstar och dem bland folket som villigt offrade sig.
Lova Herren!

Furstarna i Isaskar slöt sig till Debora,
och liksom Isaskar gjorde också Barak,
ner i dalen skyndade man i hans spår.

Så ska alla dina fiender förgås, Herre.
Men de som älskar honom ska bli som solen
när den går upp i sin kraft

Och landet hade nu ro i fyrtio år.
(Dom 5:6, 8–9, 15, 31)