Nästa live-bön 26/1: Förföljelse av Bibelns folk

SE NÄSTA BÖNEKVÄLL tors 26/1 kl. 18.30-21.30

Förföljelsen av Bibelns folk, både kristna och judar, ökar än en gång runt om i världen. Den byter skepnad, såsom från anti-semitism till anti-Israel, men lägger alltid skulden på offren. Det kräver mod att stå med dem som förföljs, för det kan kosta mycket. Fienden är efter alla dem som håller fast vid Bibelns Ord.

I Uppenbarelseboken beskrivs hur draken kommer efter kvinnan, alltså Israel. Och sedan ”I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.” (Upp 12:17)

Vi behöver förstå att striden är i andevärlden, inte mot kött och blod. Så låt oss be och strida för våra syskon om Guds beskydd men i synnerhet om frimodighet och styrka att hålla fast vid tron på Israels Gud. Även här i Norden blir det alltmer kostsamt att stå upp för Gud och Hans Ord. Låt oss styrka varandra i bön så att vi vågar bekänna Guds bud och vår Frälsare och får mod att stå med våra syskon som blir attackerade!

Gör dig redo att stå i Det andliga hemvärnet!
Vi ses i livesändningen torsdagen den 26 januari på Himlen TV7!

Böneledare i studion: Sven Almkvist, Ruben Agnarsson, Celebre Binua, Anders Gerdmar, Rauli Lehtonen och Peter Paulsson samt programledare Daniela Persin.

Se trailer här!

Det andliga hemvärnet LIVE
FÖRFÖLJELSE AV BIBELNS FOLK
Tors 26/1 kl. 18.30-21.30

Se live-kvällen på Himlen TV7:s TV-kanal och Facebook-sida.
Se kanalen på smart-tv, mobil eller platta via vår app ”Himlen TV7” eller på alla skärmar via www.himlentv7.se utan kostnad eller registrering. (OBS! Iphone-appen med iOS 16 fungerar tyvärr inte för tillfället, välj någon av länkarna ovan i stället.)

Kommande sändningar:
tors 9/3, 20/4 och 15/6 kl. 18.30-21.30

Föregående avsnitt:

Se Himlen TV7:s dokumentation av bönekonferensen ”Tillsammans för Sverige” – och den efterföljande bönekvällen ”Nästa steg” (ovan)

Om serien Det andliga hemvärnet LIVE

Himlen TV7 mobiliserar till strategisk bön för att höja den andliga beredskapen i Norden.
Församling och länder står i dag inför inre och yttre hot, och försvaret finns i Guds Ord.

Kom med och be! Bilda ett lokalt andligt hemvärnsförband – vare sig ni är två, tre eller fler. Ta inriktning från Bibeln, programmen och visionen och annan information på denna sida!

Serien samlar profetiska och strategiska böneledare från olika bönenätverk och sammanhang i Norden. I studion finns varje gång sju bedjare på plats som tillsammans flödar i bön så som uppenbarelsens och bönens Ande leder dem utifrån kvällens tema.

Uppdraget

När ett land förkastar sanningen och kallar det onda gott och det goda ont (Jes 5:20) kan fienden rycka fram så att striden når ända till portarna. Uppdraget är då att avslöja och underminera fiendens långsiktiga strategier. Som Guds folk behöver vi också bekänna att vi inte har försvarat Ordet, och genom omvändelsebön hugga av roten till fiendens rätt till intrång i landet.

Vi ber också
  • att den profetiska tjänsten än en gång ska få stå till stöd för ledarskapet, och att vi kan få leva ett stilla och gudfruktigt liv och att alla kan komma till insikt och bli frälsta.
  • att Guds folk ska bli utrustade till tjänst och få kraft från ovan att bärga in den kommande stora skörden och göra dem till lärjungar.
  • att Guds folk ska förbereda sig och kunna stå fasta i kommande svåra tider genom att hålla blicken fäst på Jesus och hoppet om Hans återkomst till Jerusalem som hela världens Kung och Fridsfurste.
Inta din plats

Hemvärnet är den frivilliga grenen av den svenska Försvarsmakten och har till uppgift att skydda, bevaka och stödja på lokal nivå. Särskilda insatstrupper har samma uppdrag nationellt. Nu kallar vi till tjänst i det andliga hemvärnet! Är du som en av Isaskars söner som förstår tidens tecken och inser vad landet bör göra? Kom och bli del av en nordisk frivilligkår till försvar för församlingen, din hemort och ditt land.

Stå upp och gör dig redo!

Himlen TV7 söker producent. Läs mer här!

 

Deboras och Baraks segersång

I Shamgars dagar, Anats sons, i Jaels dagar låg vägarna öde.
Vandrarna måste gå omvägar.

Man valde sig nya gudar, då nådde striden ända till portarna.
Men varken sköld eller spjut fanns att se bland Israels fyrtiotusen.
Mitt hjärta tillhör Israels furstar och dem bland folket som villigt offrade sig.
Lova Herren!

Furstarna i Isaskar slöt sig till Debora,
och liksom Isaskar gjorde också Barak,
ner i dalen skyndade man i hans spår.

Så ska alla dina fiender förgås, Herre.
Men de som älskar honom ska bli som solen
när den går upp i sin kraft

Och landet hade nu ro i fyrtio år.
(Dom 5:6, 8–9, 15, 31)