Se nästa storbönemöte 15/6: Från bondet till bordet

BOKA IN NÄSTA ”DET ANDLIGA HEMVÄRNET LIVE” TORS 15/6 KL. 18.30-21.30
TEMA: Från bonden till bordet

En kristålig livsmedelskedja är en viktig del av vår beredskap. Klarar våra länder att säkra livsmedelsförsörjningen för medborgarna om vi drabbas av omfattande samhällsstörningar?

Kedjan innehåller många delar – det handlar om allt från bondens behov av gödsel, utsäde och diesel till transporter, lagring, beredskapslager och det sista steget från butiken till bordet. Hur ska till exempel betalningar fungera om vi inte kan förlita oss på internetbanker, kort och swish?

Vi såg under pandemin att leveranskedjorna är oerhört sårbara. Våra länder behöver ha egna beredskapslager och realistiska planer för att klara försörjningen. Och vi behöver vishet från Gud – lik den vishet som Han gav Josef:

”Under de kommande goda åren ska de samla in allt ätbart och lagra och förvara säd under faraos tillsyn i städerna. Det ska finnas förråd av livsmedel för landet under de sju hungerår som ska drabba Egypten. Då behöver inte landet gå under genom svälten” (1 Moseboken 41:35-36).

Precis som då vill Gud i vår tid välsigna och rädda många människors liv genom den vishet Han ger sina tjänare. Som Guds folk är vi kallade att be för och betjäna den plats där Gud har satt oss.

Så kom med och be för en kristålig livsmedelskedja – Från bonden till bordet – i de nordiska länderna.

Stå upp och gör dig redo till tjänst i det andliga hemvärnet! Samlas även gärna med andra bedjare!

Böneledare i studion tillsammans med visionsbäraren och programledaren Daniela Persin är denna gång Sven Almkvist, Johan Edberg, Johnny Foglander, Herbert Nyman och Kai Serholt.

Se TRAILER genom att klicka här. Mobilisera gärna andra till bön genom att dela länk till denna sida eller till trailern!

 

Boka även in höstens datum: torsdagarna 21/9, 26/10 och 7/12 kl. 18.30-21.30

Se live-kvällarna på Himlen TV7:s TV-kanal och Facebook-sida.
Se kanalen på smart-tv, mobil eller platta via vår app ”Himlen TV7” eller på alla skärmar via www.himlentv7.se utan kostnad eller registrering.

Föregående sändningar:

Se Himlen TV7:s dokumentation av bönekonferensen ”Tillsammans för Sverige” – och den efterföljande bönekvällen ”Nästa steg” (ovan)

Om serien Det andliga hemvärnet LIVE

Himlen TV7 mobiliserar till strategisk bön för att höja den andliga beredskapen i Norden.
Församling och länder står i dag inför inre och yttre hot, och försvaret finns i Guds Ord.

Kom med och be! Bli en del av det andliga hemvärnet på din ort tillsammans med dina bönevänner. Se programmen efteråt på denna sida, pausa och be igenom en bönefront i taget.

Serien samlar profetiska och strategiska böneledare från olika bönenätverk och sammanhang i Norden. I studion finns varje gång sju bedjare på plats som tillsammans flödar i bön så som uppenbarelsens och bönens Ande leder dem utifrån kvällens tema.

Uppdraget

När ett land förkastar sanningen och kallar det onda gott och det goda ont (Jes 5:20) kan fienden rycka fram så att striden når ända till portarna. Uppdraget är då att avslöja och underminera fiendens långsiktiga strategier. Som Guds folk behöver vi också bekänna att vi inte har försvarat Ordet, och genom omvändelsebön hugga av roten till fiendens rätt till intrång i landet.

Vi ber också
  • att den profetiska tjänsten än en gång ska få stå till stöd för ledarskapet, och att vi kan få leva ett stilla och gudfruktigt liv och att alla kan komma till insikt och bli frälsta.
  • att Guds folk ska bli utrustade till tjänst och få kraft från ovan att bärga in den kommande stora skörden och göra dem till lärjungar.
  • att Guds folk ska förbereda sig och kunna stå fasta i kommande svåra tider genom att hålla blicken fäst på Jesus och hoppet om Hans återkomst till Jerusalem som hela världens Kung och Fridsfurste.
Inta din plats

Hemvärnet är den frivilliga grenen av den svenska Försvarsmakten och har till uppgift att skydda, bevaka och stödja på lokal nivå. Särskilda insatstrupper har samma uppdrag nationellt. Nu kallar vi till tjänst i det andliga hemvärnet! Är du som en av Isaskars söner som förstår tidens tecken och inser vad landet bör göra? Kom och bli del av en nordisk frivilligkår till försvar för församlingen, din hemort och ditt land.

Stå upp och gör dig redo!

Himlen TV7 söker producent. Läs mer här!

 

Deboras och Baraks segersång

I Shamgars dagar, Anats sons, i Jaels dagar låg vägarna öde.
Vandrarna måste gå omvägar.

Man valde sig nya gudar, då nådde striden ända till portarna.
Men varken sköld eller spjut fanns att se bland Israels fyrtiotusen.
Mitt hjärta tillhör Israels furstar och dem bland folket som villigt offrade sig.
Lova Herren!

Furstarna i Isaskar slöt sig till Debora,
och liksom Isaskar gjorde också Barak,
ner i dalen skyndade man i hans spår.

Så ska alla dina fiender förgås, Herre.
Men de som älskar honom ska bli som solen
när den går upp i sin kraft

Och landet hade nu ro i fyrtio år.
(Dom 5:6, 8–9, 15, 31)