Apologetik

Behöver den kristna tron försvaras? Hur ser en kristen världsåskådning ut?

Se program med apologeter som specialiserat sig på att förklara och försvara den kristna tron och lär av dem.
Till trons försvar
Till Guds Ords försvar
Till livets försvar
Till Skaparens försvar

Ruta märkt ”Programserie” öppnar en hel serie.

Till trons försvar

Till Guds Ords försvar

Till livets försvar

Till Skaparens försvar

Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus. 1 Mos. 1:3
Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Jes. 40:8

Hitta mer program bland tusentals på www.himlentv7.se/play