Kom som du är - paneldiskussion

Psykisk ohälsa ökar, särskilt bland unga. Hur kan församlingen hjälpa och stöda och hur ska man som ungdomsledare se till att må bra själv? Kortfilm och panelsamtal om ung psykisk hälsa i kyrkan.

I kortfilmen "Kom som du är" möter vi ungdomsledaren Hanna som kämpar med egen ångest, samtidigt som hon ska finnas till för andra unga och förmedla Guds kärlek och omsorg. Hur ska Hanna kunna hantera både andras behov och sitt eget mående?

I det efterföljande panelsamtalet samtalar manusförfattare Emma Cronberg med en teolog, en psykolog och två ungdomsledare, alla från olika kyrkliga sammanhang.

Tillsammans funderar de över vad man som ledare kan göra för att ta hand om sin egen psykiska hälsa, hur man bemöter någon som inte mår psykiskt bra, hur Gud och psykisk hälsa hänger ihop, och vilket ansvar kyrkan och församlingen har för att möta ungdomar med psykisk ohälsa.

Se gärna filmen och panelsamtalet tillsammans med dina ledarkollegor. Samtalet är uppdelat i fyra delar så stanna gärna videon där och fundera i gruppen hur ni förhåller er till frågan som just diskuterats.

Eller se filmen i församlingens styrelse. Kyrkan har ett tydligt uppdrag att hjälpa den svage, och den med psykisk ohälsa tillhör den gruppen. Hur kan vi som församling ta vårt ansvar när det gäller ungdomars mående?

Medverkande i studion:
Emma Cronberg (manusförfattare), Ulrika Thornadtsson Holland (psykolog), Gustav Hafström (präst & teol. ansvarig för barn och unga, Salt), Andreas Häger (nationell ledare, Ny generation) och Alexandra Ougleva (ungdomsledare, Frälsningsarmén).

Upptäck fler program med unga och ungas frågor i fokus på Temasök/Ung. Välj "Ung" under Temasök i Play-arkivet eller gå till www.himlentv7.se/ung.

  • Första sändningen: 2022-10-22, Himlen TV7
  • Längd: 50 min
  • Talade språk:
  • svenska
  • Översättningar:
  • finska