Möt Jesus. Han lever!

Sprid världsnyheten!

När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet.  Och jag har nycklarna till döden och helvetet.” Upp. 1:17-18

På påsken firar vi att Jesus segrade över döden. Han lever! Nu! Och i evighet! Hitta program här nedan:

  • Klickfärdiga programförslag för hela påsken, från vårt stora Play-arkiv
  • Tablån är fullmatad, från Palmsöndagen 24/3 till söndagen efter påsk på TV-kanalen
  • Sprid världsnyheten: Facebook, Instagram, Youtube
SE PÅSKENS HÄNDELSER

LUMO är Bibeln i dramatiserad form. Påsken utspelar sig i Matt 26-28, Mark 14-16, Luk 22-24, Joh 12-21. Kryssa i Autoplay och sträcktitta!

MÖT JESUS DU OCKSÅ! Se livsberättelser med människor som mött Honom

Jesus lever idag! Hitta fler program på Temasök/De mötte Jesus
Hitta böcker Kan död man leva? Mannen som förändrade världen, Bibeln

JESUS UPPSTOD VERKLIGEN

Se program om historiska bevis.

SPRID VÄRLDSNYHETEN!

Jesus dog på ett kors för hela världens synd och öppnade vägen till Gud, Fadern, för alla människor. När Han mötte sina lärjungar efter sin uppståndelse från det döda, bad Han dem sprida nyheten om detta i hela världen. Läs mer här: Sprid världsnyheten. Jesus lever!

Och han sade till dem: ”Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Luk. 24:46-48

 

VÄRLDSNYHETEN PÅ VÄG TILL DE SISTA FOLKEN: Jesus lever!
PLOCK UR TABLÅN

Klicka på bilderna nedanför texten för att se programmen genast i Play-arkivet.

Jesus – Korsfäst och uppstånden. Andakter varje dag 18.15 med Boris Salo, från Palmsöndagen 24/3 till söndagen efter påsk
Se Guds lamm. Om Guds mäktighet och Jesu sista måltid, med Colin Urquhart. Skärtorsdagen 28/3 kl. 20.15
Seger i Jerusalem. Vandra Jesu lidandes väg fram till uppståndelsens under. Långfredagen 29/3 kl. 20.30
DOKUDRAMA: Korsets andra sida. Rättegången mot Jesus i nytt ljus. Vem korsfäste Honom? Varför? Endast på TV-kanalen, långfredagen 29/3 kl. 21.45. Repris påsklördagen 30/3 kl. 3.45, 9.45 och 15.45
FILM: LUMO – Förbundet. Om världens skapelse, Adam och Eva, Noa och syndafloden, Abraham och hans ättlingar, flykten från Egypten och de bud som gavs till Mose på berget Sinai. Påsklördagen 30/3 kl. 20.30
KONSERT: Det är fullbordat! Brasilianska Ana Paula med band i Jerusalem – om Jesu majestät och snara återkomst. Endast på TV-kanalen, påskdagen 31/3 kl. 20.30. Repris annandag påsk 1/4 kl. 2.30, 8.30 och 14.30
John Fenn – Från korset till uppståndelselivet. Annandag påsk kl. 18.30
Uppståndelsen – den kristna trons hjärta. Med David Pawson. Annandag påsk kl. 19.00
Jesus – Korsfäst och uppstånden. Andakterna med Boris Salo fortsätter till och med söndagen efter påsk 16/4, om uppståndelsebevis och uppståndelsens konsekvenser

PÅSKEN FÖR BARNEN
VAD HÄNDE? VARFÖR?
En Frälsare skulle komma
Det nya förbundet, nattvarden
Korsfästelsen,  försoningen
Uppståndelsen
Uppståndelselivet, riket som ska komma
LÄS MER OM PÅSKENS HÄNDELSER I BIBELN

Matteusevangeliet 26 – 28
Markusevangeliet 14 – 16
Lukasevangeliet 22 – 24
Johannesevangeliet 12 – 21
Psaltaren 22
Psaltaren 118
Jesaja 53
Jona 1:15-2:1
Se också sidan: Sprid världsnyheten. Jesus lever!

GLAD PÅSK! MESSIAS ÄR UPPSTÅNDEN! JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

Sprid gärna denna sida bland dina vänner: himlentv7.se/pask
Sök fler program
i Play-arkivet här!