Antisemitism och Förintelsen

Judefientliga förhållningssätt har förekommit länge. I Europa har antisemitismen gått allra längst, under tiderna som ledde fram till Förintelsen.

Den 7 oktober 2023 blev en chockerande påminnelse om krafter som vill förinta både judar och landet Israel. Antisemitismen ökar igen, vilket stora anti-Israeldemonstrationer särskilt i västvärlden vittnar om.

Samtidigt blir det 80 år sedan Raoul Wallenbergs jättelika insats i Budapest när han räddade tiotusentals judar undan Förintelsen.

  • Hitta program här om nuläget, dåläget – och om människor som står upp för judarna och Israel.

Ruta märkt ”Programserie” öppnar en hel serie.

 

”Aldrig mer” är nu. Vad händer i kriget mellan Hamas och Israel?

Massakern och kidnappningarna i Israel den 7/10 bar namnet Al-Aqsa-floden, och var enligt förövarna, terroristgruppen Hamas, början på en ny våg för att överta Israel, Jerusalem och Tempelberget. Israel gick till bestämt försvar. Följ vår rapportering på himlentv7.se/israelnyheter

80 år sedan Raoul Wallenbergs räddningsaktion – men hur gick det med honom?
Antisemitism – vad handlar det om?
  • Vilka är antisemitismens historiska rötter? Hurdana uttryck har den tagit sig genom åren? Vilken roll spelade t.ex. kyrkofäderna?
  • I dag tar sig antisemitismen uttryck i en fientlig inställning till staten Israel, och i denna kamp förenas aktörer som annars inte verkar ha något gemensamt.
  • Vad gör församlingar och enskilda kristna för att stå upp för Israel och de förföljda kristna i Mellanöstern?
Den växande antisemitismen
När antisemitism blir antisionism – och solidaritetshandlingar
Antisemitismens rötter i församlingen – och församlingars svar
Förintelsen
Överlevande från Förintelsen

Möt människor som klarade sig ur dödslägren i Europa.

Böcker på Himlen TV7 Shop

Vägen till Förintelsen, av dr Susanna Kokkonen

Bäste herrn, låt mig leva, av Max Safir

 

Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Psalm 130:1

Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. Jes. 40:1

Be om frid för Jerusalem! Låt dem som älskar dig vara trygga.
Låt det råda frid inom dina murar, trygghet i dina borgar.
För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid,
för Herren vår Guds hus skull vill jag söka ditt bästa. Ps 122:6-9