Himlen TV7:s arbete är samfundsoberoende och gåvofinansierat. När du ger till oss från Sverige står Korsets stöd som mottagare, och när du ger från Finland är mottagaren Ristin Tuki ry. Både Korsets stöd och Ristin Tuki är ideella föreningar som producerar innehåll till kanalen och bedriver verksamheten.

 

GE EN GÅVA NU

Swish:           123 677 9300

 

BANKBETALNING I SVERIGE

Bankgiro:     760-2014

Plusgiro:       97572-2

Bankkonto:  9960, 2600975722

 

STÖD OSS FRÅN FINLAND

NAMN: Ristin tuki r.y.

IBAN NORDEA: FI40 1112 3000 3427 89

BIC: NDEAFIHH

Referens: 8507 – Viktigt för att pengarna skall nå Himlen TV7 i Sverige

Ring 0600 10070 Lyssna till hela meddelandet så blir donationen gjord. (10,01 € + lna)

Insamlingstillstånd: RA/2021/1717 Gäller från 1.1.2022 tills vidare. Insamlingsregion Finland förutom Åland. De insamlade medlen används för produktion och sändning av tv-program.

 

STÖD TAIVAS TV7 I FINLAND VIA SVENSKT BANKGIRO

NAMN:

Bangiro: 468-2779

 

AUTOGIRO

Vi kan inte längre starta nya Autogiro.

Det bästa alternativet är att göra en egen inställning om en stående överföring till oss. Det går att ställa in i din egen internetbank att det ska dras varje månad, till vårt BG eller till vårt vanliga bankkonto, se två rader ovan för info om det.

Autogirot ägs gemensamt av de svenska bankerna och tjänsten är uråldrig, särkert 50 år. Bankerna har talat om att den läggs ner när som helst de senaste åren och ska ersättas av något nytt. Just nu fungerar tjänsten så dåligt att vi inte kan starta nya Autogiro. Befintliga Autogiromedgivanden påverkas inte utan fortsätter att fungera som vanligt.

 

STÖD OSS FRÅN ANDRA LÄNDER

NAMN: Föreningen Korsets stöd

IBAN: SE40 9500 0099 6026 0097 5722

BIC: NDEASESS

BANK ADRESS: Nordea Bank Sweden, SE-105 71 Stockholm

 

Vi hjälper dig gärna i alla frågor om understöd och donationer. Kontakta oss på:
Himlen TV7
Tel. +46 8 51 75 37 73 eller +358 400 813 573
E-post: respons [ät] himlentv7.se

 

Hjärtligt tack för din gåva! Gud välsigne dig!