Vad ska jag med Bibeln till?

Varför är Bibeln så viktig för oss som kristna? Hur hänger den ihop och hur ska vi förhålla oss till de texter som känns obegripliga eller oförenliga? Leif Nummela och Stefan Gustavsson samtalar.

Café Bibeln Uppsala

Leif Nummela är teolog och journalist med ett särskilt hjärta för apologetik - uppgiften att övertygande försvara och förklara den kristna tron. I Café Bibeln Uppsala gör han djupintervjuer på svenska med kristna profiler ur ett apologetiskt perspektiv. Det blir avspända samtal om både aktuella och allvarliga frågor.

Se även Café Bibeln och Café Bibeln Extra.

  • Första sändningen: 2023-02-28, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 28
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska