Himlen TV7:s vision och historia

 

Vad är Himlen TV7?

Himlen TV7 är en kristen tv-kanal med bas i Uppsala som riktar sig till Sverige, Svenskfinland och Åland. Kanalen sänder 24/7 och erbjuder det största kristna Play-arkivet på svenska med tusentals program att se när du vill. Kanalen vill berätta om Jesus, bygga upp Guds folk med Hans Ord och stärka banden till Israel genom nyheter och undervisning. Läs om olika sätt att se kanalen här.

Himlen TV7 har verkat i Uppsala sedan hösten 2018, efter uppstarten i Helsingfors. Sverigechef är dr Daniela Persin. Kanalen är en del av Heaven TV7 Media med fem kanaler på fyra språk samt en egen redaktion i Jerusalem. Mediahuset grundades av Martti och Mirja Ojares år 2003. Huvudkontoret är i Helsingfors.

Var står Himlen TV7 teologiskt?

Vi tror att Jesus är den enda vägen till frälsning och att vi är kallade till en levande, andefylld gemenskap med Fadern, Skaparen av allt och alla. Vi tror att hela Guds Ord är inspirerat av Gud och bör tolkas utifrån sin ursprungliga kontext och inte utifrån samhällets värderingar. Vi tror att Israel har en central roll i Guds frälsningsplan, även för framtiden. Vi väntar på Jesu återkomst och vakar över det profetiska ordets uppfyllelse.

Himlen TV7 är samfundsoberoende och partipolitiskt obunden. Vi samarbetar med många förkunnare, församlingar och kristna organisationer.

Vem står bakom Himlen TV7?

Vår ekonomi är ett trosprojekt och ett pågående mirakel! Verksamheten är helt och hållet gåvofinansierad. Himlen TV7 föddes som ett missionsarbete i Finland när finskspråkiga troende gjorde rum i sina hjärtan för svenskspråkiga syskon på bägge sidor om Östersjön. De har hittills varit Himlen TV7:s viktigaste stödjare men målet är att arbetet ska bäras helt av kanalens egna svenskspråkiga tittare.

Himlen TV7 drivs av föreningen Korsets stöd i Sverige. Den Finlandsregistrerade föreningen Ristin Tuki bidrar med innehåll och översättning.

Korsets stöd
Korsets stöd är en allmännyttig, ideell förening i Sverige. Föreningens vision är att sprida evangeliet bland de svenskspråkiga i Norden, speciellt genom elektroniska media. Föreningen producerar tjänster för att upprätthålla Himlen TV7:s verksamhet och kan ta emot donationer för detta ändamål. Styrelseordförande är Martti Ojares (f.d. vice VD för Finlands största mediekoncern Sanoma Oy, har erhållit hederstiteln ”Kommunikationsråd” av Finlands president). Verkställande direktör är dr Daniela Persin.

Ristin Tuki ry (rf)
Ristin Tuki ry (rf) är en ideell registrerad förening med nationellt penninginsamlingstillstånd i Finland. Ristin Tuki samlar in pengar även för svenskspråkig kristen mediaverksamhet. Föreningen fungerar som innehållsproducent för Heaven TV7-kanalerna, därmed även för Himlen TV7. Styrelseordförande är Martti Ojares. Verksamhetsledare är Maarit Korhonen.