Personuppgifter

Himlen TV7, som i Sverige drivs av föreningen Korsets Stöd rf och i Finland av föreningen Ristin Tuki ry, för register med uppgifter om personer som vill ha kanalens nyhets- och bönebrev, prenumererat på kanalens tittartidning, deltar i regelbundna donationsprogram eller via samarbetsavtal, överenskommelser eller annat berättigat intresse står i kontakt med kanalen.

Exempel på personuppgifter vi samlar in är namn, e-postadress, eventuell bakgrundsorganisation, fysisk adress och mobiltelefonnummer.

Personuppgifterna uppbevaras i huvudsak internt på egna servrar med hög datasäkerhet. Endast Himlen TV7 och postningsföretag som arbetar på uppdrag av Himlen TV7 har rätt att använda informationen.

Var och en kan när som helst avbryta samtycken till utskick eller begära att de egna personuppgifterna ändras eller raderas. Se adress nedan.

Cookies, Himlen TV7:s hemsida

Vår hemsida använder cookies för analytik och reklamutläggning. ”Cookies” är små textfiler som sparas på din enhet under en viss tid. Webbläsaren avlägsnar dem när deras giltighetstid gått ut, och dessutom kan användaren ta bort dem eller hindra deras användning helt och hållet genom sina webbinställningar. Ytterligare information om hanteringen av cookies finns i instruktionerna för din webbläsare.

Med uppgifter som samlats via analytik kan vi följa och förbättra de tekniska funktionerna på vår hemsida. Statistikuppgifterna gör det också möjligt för oss att utveckla hemsidans innehåll för att motsvara användarnas intressen. Analytiken samlar till exempel in uppgifter om vilka sidor som besökts, med vilken webbläsare, med vilket operativsystem och om användningen av videor. För analytiken använder vi Google Analytics. Den information vi sänder till dem är anonymiserad. Du kan läsa mer om informationshanteringen och dina möjligheter att förhindra insamling av information här.

Cookies, Himlen TV7:s appar

Himlen TV7 erbjuder appar så att kanalens innehåll kan ses direkt på mobil eller surfplatta. Apparna kan hämtas gratis på App Store eller Google Play.

Himlen TV7:s appar varken samlar eller kräver användarens personliga information. Apparna följer enbart vilka videor som använts och eventuella fel som uppstått.

Den insamlade informationen gäller bl.a. tidpunkt, använd video, enhetens IP-adress och allmänna uppgifter om enheten som appen används på. Dessa uppgifter används enbart för analytik som beskrivs i stycket ovan (Cookies, hemsidan). Uppgifterna kan inte kombineras med andra personliga uppgifter som användaren möjligen har lämnat. Apparna använder inte analytiktjänster från tredje part, som Google Analytics.

Kontakt

För frågor som gäller vårt dataskydd, kontakta vår kundtjänst på respons [ät] himlentv7.se eller per telefon 08 51 75 37 70 (Sverige) eller 0400 813 573 (Finland).