Kan alla tjäna Gud?

Om du är människa har du en uppgift för Gud! Och dina brister och din skröplighet kan bli dina största tillgångar. Curt Westman och Leif Nummela samtalar om att finna sin plats i tjänsten för Gud.

Café Bibeln Uppsala

Leif Nummela är teolog och journalist med ett särskilt hjärta för apologetik - uppgiften att övertygande försvara och förklara den kristna tron. I Café Bibeln Uppsala gör han djupintervjuer på svenska med kristna profiler ur ett apologetiskt perspektiv. Det blir avspända samtal om både aktuella och allvarliga frågor.

Se även Café Bibeln och Café Bibeln Extra.

  • Första sändningen: 2023-03-21, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 31
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska