Shalom över Israel - Israel 70 år

Shalom över Israel - Israel 70 år

Talat språk: svenska
Senaste
Inspelningar från riksföreningen Shalom över Israels sommarkonferens på Hjälmared i augusti 2018.

Huvudtalare är pingstpredikant och teol. dr. Göran Lennartsson, Uppsala.

Dessutom medverkar:
Andreas Johansson från Den norske Israelsmisjon i Haifa, Moti Vaknin från organisationen One for Israel och P-O Hermansson, ordf. i Shalom över Israel, fil. och teol. kand. samt doktorand i Gamla Testamentet.

Kommande sändningar

 • Johannesevangeliet i sin judiska samtid
  tor 2023-07-13 kl. 17.00
 • Vilka är judarna i Johannesevangeliet?
  tor 2023-07-20 kl. 17.00
 • Glimtar från sex år i Israel
  tor 2023-07-27 kl. 17.00
 • Israel idag
  tor 2023-08-03 kl. 17.00
 • Judiska högtider i Johannesevangeliet
  tor 2023-08-10 kl. 17.00
Tablå »