Shalom över Israel - Israel 70 år

Shalom över Israel - Israel 70 år

Talat språk: svenska
Senaste
Inspelningar från riksföreningen Shalom över Israels sommarkonferens på Hjälmared i augusti 2018.

Huvudtalare är pingstpredikant och teol. dr. Göran Lennartsson, Uppsala.

Dessutom medverkar:
Andreas Johansson från Den norske Israelsmisjon i Haifa, Moti Vaknin från organisationen One for Israel och P-O Hermansson, ordf. i Shalom över Israel, fil. och teol. kand. samt doktorand i Gamla Testamentet.

Kommande sändningar

-

Tablå »