Höstens högtider

Höstens högtider pekar mot Jesu återkomst

Bibeln inbjuder till tre högtider under hösten: basunklangens dag, försoningsdagen och lövhyddohögtiden.

Vårens bibliska högtider som påsken och pingsten uppfylldes vid Jesu första tillkommelse.

Höstens högtider får sin uppfyllelse vid Jesu andra tillkommelse. Ta del av deras budskap! De är som generalrepetitioner för att våra hjärtan ska vara beredda på det som ska komma. Högtiderna börjar på kvällen och pågår till kvällen därpå. Hitta program om dem här!

Välsignad höst!

Basunklangens dag (Jom Terua, Rosh Hashana), 15-16/9 2023

Denna dag firas allmänt som det judiska nyåret. Den kallas också basunklangens dag. Man blåser i vädurshorn (shofarer) för att väcka till omvändelse och upprättelse av relationen med Gud. Dagen inleder tio dagar av omvändelse, också kallade tio dagar av gudsfruktan, som förberedelse för Försoningsdagen.

När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. 1 Tess. 4:16

… vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. 1 Kor. 15:51-52

Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen: ”Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han ska vara kung i evigheters evighet.” Upp. 11:15

Försoningsdagen (Jom Kippur), 24-25/9 2023

Enligt högtidskalendern är detta den heligaste dagen på året, en dag av fasta och bön. Dagen då översteprästen gick in i det allra heligaste för att sona folkets synder. Försoningsdagen kommer en dag att fullbordas när hela Israel blir frälst och landet renas från all synd och orenhet.

”Människobarn, detta är platsen för min tron, platsen för mina fötter, där jag vill bo ibland Israels barn för evigt. Och Israels hus ska inte mer orena mitt heliga namn. Hes. 43:6-7

… så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Hebr. 9:28

Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Far och hans änglar. Upp. 3:5

Lövhyddohögtiden (Sukkot), från 29/9-6/10 2023

Några dagar eftet försoningsdagen inleds lövhyddohögtiden, sju dagar med en avslutande åttonde festdag när Herren uppmanar sitt folk att glädjas tillsammans. I Israel bygger man lövhyddor på gårdar och balkonger där familjer och vänner äter tillsammans som en påminnelse om Guds omsorg under uttåget från Egypten. Det är också en skördefest. När Jesus, Messias, återvänder och upprättar sitt rike ska alla folk samlas och fira denna högtid.

… och ni ska glädja er i sju dagar inför Herren er Guds ansikte. 3 Mos. 23:40

Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem ska dra dit upp, år efter år, för att tillbe Kungen, Herren Sebaot, och fira lövhyddohögtiden. Sak. 14:16

På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon är törstig, kom till mig och drick!” Joh. 7:37

Hösthögtidernas budskap

Herrens högtider ska ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider. 3 Mos. 23:2

Det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. 1 Kor. 10:11

Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. Kol. 2:17

På senhösten: Ljushögtiden (Chanukka) – 7-15/12 2023

Chanukka firas till minnet av återinvigningen av templet.

Nu kom tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Joh. 10:22-23