Gud talar på många olika sätt

Att flöda i det profetiska hänger nära ihop med att vara lyhörd för Guds många olika sätt att tala. Han använder inte alltid ord, men Hans tilltal drar oss alltid närmare Jesus och förhärligar Honom.

Gemenskap med Gud

Vem är Gud och vad vill Han för ditt liv? I ”Gemenskap med Gud” går Miisu Piipari igenom grunderna i den kristna tron. I fokus står den personliga vandringen med Jesus. Gud har skapat dig och vill leva i nära gemenskap med dig. Han vill också välsigna andra genom att du lär dig följa Andens ledning och göra Hans vilja.
  • Första sändningen: 2022-11-26, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 4
  • Längd: 15 min
  • Talade språk:
  • finska
  • Översättningar:
  • finska, estniska, svenska