Strategisk bön för en höjd beredskap - andlig, mental, fysisk och ekonomisk. Som församling behöver vi vara beredda att stötta stora skaror människor i andlig och även mental nöd under kristider.

I studion: Daniela Persin (visionsbärare och programledare), Ruben Agnarsson, David Ekerbring, Elisabeth Hoff, Rauli Lehtonen, Herbert Nyman och Ewa-Karin Ottosson.

Programmet är sammanlagt 2 timmar och 40 minuter.

Vi ber om höjd beredskap inför olika typer av kriser som hotar våra samhällen och länder. Vi behöver få en höjd andlig, mental, fysisk och ekonomisk beredskap.

Denna beredskap är förödande låg i synnerhet i Sverige, men även till stora delar i Finland, även om man inte där på samma sätt lagt ner krisberedskapen och försvaret som i Sverige. Vi har dock nya generationer som aldrig ställts inför större samhällskriser eller krig.

Vi har myndighetsbeslut de senaste årtiondena som har slagit ut den beredskap som vi brukade ha, t.ex. inom livsmedelsförsörjningen. Som församling behöver vi vara beredda att stötta stora skaror människor i andlig och även mental nöd under kristider. Vi behöver alltså höjd krismedvetenhet för att börja förbereda oss på olika plan och för att kunna vara till stöd för andra när krisen kommer.

Stå upp och gör dig redo att stå i tjänst i det andliga hemvärnet för landet!

Det andliga hemvärnet LIVE

Himlen TV7 mobiliserar till strategisk bön för att höja den andliga beredskapen i Norden. Församling och länder står idag inför inre och yttre hot, och försvaret finns i Guds Ord.

UPPDRAGET
När ett land förkastar sanningen och "kallar det onda gott och det goda ont" (Jes 5:20) kan fienden rycka fram så att striden når ända till portarna. Uppdraget är då att avslöja och underminera fiendens långsiktiga strategier. Som Guds folk behöver vi också bekänna att vi inte har försvarat Ordet, och genom omvändelsebön hugga av roten till fiendens rätt till intrång i landet.

VI BER OCKSÅ
- att den profetiska tjänsten än en gång ska få stå till stöd för ledarskapet, och att vi kan få leva ett stilla och gudfruktigt liv och att alla kan komma till insikt och bli frälsta.

- att Guds folk ska bli utrustade till tjänst och få kraft från ovan att bärga in den kommande stora skörden och göra dem till lärjungar.

- att Guds folk ska förbereda sig och kunna stå fasta i kommande svåra tider genom att hålla blicken fäst vid Jesus och hoppet om Hans återkomst till Jerusalem som hela världens Kung och Fridsfurste.

Läs mer på seriens egen sida:
https://www.himlentv7.se/det-andliga-hemvarnet-live/

  • Första sändningen: 2023-04-20, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 7
  • Längd: 90 min
  • Talade språk:
  • svenska