Från bonden till bordet

En kristålig livsmedelskedja är en viktig del av vår beredskap. Klarar våra länder att säkra matförsörjningen om vi drabbas av omfattande samhällsstörningar? Strategisk bön om hur vi möter behoven.

I studion: Daniela Persin (visionsbärare och programledare), Sven Almkvist, Johan Edberg, Johnny Foglander, Herbert Nyman och Kai Serholt.

Programmet är sammanlagt 2 timmar och 40 minuter.

En kristålig livsmedelskedja är en viktig del av vår beredskap. Klarar våra länder att säkra livsmedelsförsörjningen för medborgarna om vi drabbas av omfattande samhällsstörningar?
Kedjan innehåller många delar – det handlar om allt från bondens behov av gödsel, utsäde och diesel till transporter, lagring, beredskapslager och det sista steget från butiken till bordet. Hur ska till exempel betalningar fungera om vi inte kan förlita oss på internetbanker, kort och swish?
Vi såg under pandemin att leveranskedjorna är oerhört sårbara. Våra länder behöver ha egna beredskapslager och realistiska planer för att klara försörjningen. Och vi behöver vishet från Gud – lik den vishet som Han gav Josef:
”Under de kommande goda åren ska de samla in allt ätbart och lagra och förvara säd under faraos tillsyn i städerna. Det ska finnas förråd av livsmedel för landet under de sju hungerår som ska drabba Egypten. Då behöver inte landet gå under genom svälten” (1 Moseboken 41:35-36).
Precis som då vill Gud i vår tid välsigna och rädda många människors liv genom den vishet Han ger sina tjänare. Som Guds folk är vi kallade att be för och betjäna den plats där Gud har satt oss.
Så kom med och be för en kristålig livsmedelskedja - Från bonden till bordet - i de nordiska länderna. Vi samlas igen till live-sänt storbönemöte på Himlen TV7 torsdagen den 15 juni klockan 18.30 till 21.30.
Stå upp och gör dig redo till tjänst i det andliga hemvärnet!

Det andliga hemvärnet LIVE

Himlen TV7 mobiliserar till strategisk bön för att höja den andliga beredskapen i Norden. Församling och länder står idag inför inre och yttre hot, och försvaret finns i Guds Ord.

UPPDRAGET
När ett land förkastar sanningen och "kallar det onda gott och det goda ont" (Jes 5:20) kan fienden rycka fram så att striden når ända till portarna. Uppdraget är då att avslöja och underminera fiendens långsiktiga strategier. Som Guds folk behöver vi också bekänna att vi inte har försvarat Ordet, och genom omvändelsebön hugga av roten till fiendens rätt till intrång i landet.

VI BER OCKSÅ
- att den profetiska tjänsten än en gång ska få stå till stöd för ledarskapet, och att vi kan få leva ett stilla och gudfruktigt liv och att alla kan komma till insikt och bli frälsta.

- att Guds folk ska bli utrustade till tjänst och få kraft från ovan att bärga in den kommande stora skörden och göra dem till lärjungar.

- att Guds folk ska förbereda sig och kunna stå fasta i kommande svåra tider genom att hålla blicken fäst vid Jesus och hoppet om Hans återkomst till Jerusalem som hela världens Kung och Fridsfurste.

Läs mer på seriens egen sida:
https://www.himlentv7.se/det-andliga-hemvarnet-live/

  • Första sändningen: 2023-06-15, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 8
  • Längd: 90 min
  • Talade språk:
  • svenska