Generationerna tillsammans

Strategisk bön för att bryta ålderssegregationen i församlingen. Med Åke Carlson, Louise Gustafsson, Andreas Häger, Kristin Mäkinen, Samuel Strömberg, Felicia Stålgren och Daniela Persin.

Hålltider bönefronter:
00:05:45 Introduktion temat – Daniela Persin
00:09:25 Generationsklyftor är inte Guds vilja – Åke Carlson
00:32:30 Generation X och Z i brand – Louise Gustafsson
00:44:30 Tillit mellan generationerna – Samuel Strömberg
01:06:10 Ge vidare till de yngre i tron – Kristin Mäkinen
01:34:00 Tillsammans för mission – Felicia Stålgren
01:56:00 Den andliga verkligheten för generation Z – Andreas Häger
02:09:20 Förbereda de yngre för svåra tider – Åke Carlson
02:21:15 Allvaret och vägen framåt - samtal alla medverkande

Kvällens tema:
Församlingskulturen har i mångt och mycket anammat det omgivande samhällets generationssegregering. När generationerna inte står närmare varandra och inte delar livet i tron tillsammans, så försvagas Andens enhet och trons kamp i församlingen.

De yngre generationerna behöver också bli rustade för den andliga verkligheten och få ta del av Andens, Ordets och bönens kraft.

Vi behöver generationerna tillsammans för att inta ny mark för Guds rike och beskydda hem, församling och samhälle mot fiendens attacker.

Det andliga hemvärnet LIVE

Himlen TV7 mobiliserar till strategisk bön för att höja den andliga beredskapen i Norden. Församling och länder står idag inför inre och yttre hot, och försvaret finns i Guds Ord.

UPPDRAGET
När ett land förkastar sanningen och "kallar det onda gott och det goda ont" (Jes 5:20) kan fienden rycka fram så att striden når ända till portarna. Uppdraget är då att avslöja och underminera fiendens långsiktiga strategier. Som Guds folk behöver vi också bekänna att vi inte har försvarat Ordet, och genom omvändelsebön hugga av roten till fiendens rätt till intrång i landet.

VI BER OCKSÅ
- att den profetiska tjänsten än en gång ska få stå till stöd för ledarskapet, och att vi kan få leva ett stilla och gudfruktigt liv och att alla kan komma till insikt och bli frälsta.

- att Guds folk ska bli utrustade till tjänst och få kraft från ovan att bärga in den kommande stora skörden och göra dem till lärjungar.

- att Guds folk ska förbereda sig och kunna stå fasta i kommande svåra tider genom att hålla blicken fäst vid Jesus och hoppet om Hans återkomst till Jerusalem som hela världens Kung och Fridsfurste.

Läs mer på seriens egen sida:
https://www.himlentv7.se/det-andliga-hemvarnet-live/

  • Första sändningen: 2024-06-13, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 15
  • Längd: 90 min
  • Talade språk:
  • svenska