Lovsång under ledning av Magnus Axelsson med band. Profetiskt budskap av Johnny Foglander om utmaningar och vägen framåt för församlingen i Sverige:
- Vikten av kollektiv tro för att inta landet, inte bara enskildas tro.
- Äkta enhet föds på det lokala planet, med hjärtas gemenskap.
- Väckelserörelser i Sverige har ofta motarbetats av den etablerade kristenheten – varför?
- Nya sätt att leva som församling, en förnyelse av frikyrkan – förberedelse inför svåra tider.

Tillsammans för Sverige - bönekonferens

7-8 juni 2024 hölls en uppföljning av bönekonferensen "Tillsammans för Sverige", också den i Uppsala. "Jag ser hur Herren fortsätter sitt verk att sammanföra och skapa relationer mellan olika böneinitiativ och dess ledare", säger sammankallaren Johnny Foglander. Tolv bönenätverk och ett fyrtiotal böneledare samverkade. Se kvällsmötena här! Läs mer om initiativet på www.tillsammansforsverige.se

21-22 oktober 2022 hölls den första bönekonferensen "Tillsammans för Sverige" i Uppsala på initiativ av visionsbäraren Johnny Foglander. Fokus låg på försoning och enhet i Kristi kropp - avgörande steg för ett bestående andligt genombrott i Sverige.

Från konferensens inbjudan:
"Målet är att bedjare från hela landet ska komma samman, att vi ödmjukt tillsammans söker Gud, att vi tar en uppgörelse med sådant som framstår som hinder och att vi tar ett nytt steg av försoning så vi kan stå tillsammans för Guds rike på ett nytt sätt."

Se även "Det andliga hemvärnet LIVE" 27 oktober 2022 på temat "Nästa steg" om vägen framåt efter konferensen: https://www.himlentv7.se/dah

  • Första sändningen: 2022-12-26, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 8
  • Längd: 155 min
  • Talade språk:
  • svenska