Andligt och naturligt föräldraskap

Strategisk bön med fokus på Guds kallelse att forma nästa generation. Medverkande: Sara Carlsson, Johnny Foglander, Anna och Pelle Svernedal, Ewa-Karin Ottosson, Monica Wigren och Daniela Persin.

Bönefronter hålltider:

06:10 Daniela Persin: Introduktion till temat
26:05 Johnny Foglander: Skapelseordningen och familjen
40:40 Monica Wigren: Guds vision för föräldraskapet
56:18 Ewa-Karin Ottosson: Tid för fäder att göra comeback
1:13:40 Johnny Foglander: Barn på villovägar
1:34:35 Daniela Persin: Överblick kvällens tema
1:39:15 Sara Carlsson: Föräldraskapets nycklar - uppmuntran och gränser
1:51:50 Pelle Svernedal: Lärjungaskap i relationer
2:04:07 Anna Svernedal: Församlingen som en storfamilj
2:22:39 Daniela Persin: Gud behöver andliga hem för den kommande skörden
2:24:32 Sara Carlsson: Naturlig och andlig adoption och kristna communities.

Kvällens tema:
När vi talar om samhällets framtid och hur vi förbereder oss för kommande tider kanske många tänker på de styrande i vårt land och deras beslut. Men vi får inte glömma bort att något av det mest avgörande för vår gemensamma framtid är hur föräldrarna formar nästa generation. Detta gäller såväl andliga föräldrar som naturliga föräldrar.

Paulus liknar det andliga föräldraskapet vid det naturliga föräldraskapet i 1 Tessalonikerbrevet 2:7-8 och 11-12 så här:

Som när en mor sköter om sina barn ville vi i ömhet ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, eftersom ni hade blivit så kära för oss.

Ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er, som en far sina barn, och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud, som kallar er till sitt rike och sin härlighet.

Alltför länge har föräldrarna överlämnat detta ansvar till institutioner, till skolan och kyrkan. Det är dags att stå emot fiendens lögn om att institutioner skulle vara bättre uppfostrare än föräldrarna själva! Vi behöver be att de andliga och de naturliga föräldrarna återtar det stora ansvar som Gud har gett till dem!

Det andliga hemvärnet LIVE

Himlen TV7 mobiliserar till strategisk bön för att höja den andliga beredskapen i Norden. Församling och länder står idag inför inre och yttre hot, och försvaret finns i Guds Ord.

UPPDRAGET
När ett land förkastar sanningen och "kallar det onda gott och det goda ont" (Jes 5:20) kan fienden rycka fram så att striden når ända till portarna. Uppdraget är då att avslöja och underminera fiendens långsiktiga strategier. Som Guds folk behöver vi också bekänna att vi inte har försvarat Ordet, och genom omvändelsebön hugga av roten till fiendens rätt till intrång i landet.

VI BER OCKSÅ
- att den profetiska tjänsten än en gång ska få stå till stöd för ledarskapet, och att vi kan få leva ett stilla och gudfruktigt liv och att alla kan komma till insikt och bli frälsta.

- att Guds folk ska bli utrustade till tjänst och få kraft från ovan att bärga in den kommande stora skörden och göra dem till lärjungar.

- att Guds folk ska förbereda sig och kunna stå fasta i kommande svåra tider genom att hålla blicken fäst vid Jesus och hoppet om Hans återkomst till Jerusalem som hela världens Kung och Fridsfurste.

Läs mer på seriens egen sida:
https://www.himlentv7.se/det-andliga-hemvarnet-live/

  • Första sändningen: 2024-03-21, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 13
  • Längd: 90 min
  • Talade språk:
  • svenska