Guds beskydd över Norden

Inte sedan Andra världskrigets dagar har hotet om krig kommit oss så nära i Norden. Vi behöver förstå vad som försvagar vårt försvar och få ett ökat andligt uppvaknande och en höjd andlig beredskap.

I studion: Daniela Persin (programledare och visionsbärare), Ruben Agnarsson, Sven Almkvist, Fredric Crona, Rauli Lehtonen, Ewa-Karin Ottosson. I Helsingfors deltar Martti Ojares, Margaretha Jägerhult och Tor G Gull.

Programmet är sammanlagt 2 timmar och 40 minuter.

Inte sedan Andra världskrigets tider har hotet av krig kommit oss så nära här i Norden. Vi behöver förstå vad som försvagar vårt försvar. Som det står i Domarboken 5: "Man valde sig nya gudar, då nådde striden ända till portarna. Men varken sköld eller spjut fanns att se bland Israels fyrtiotusen."

En nedrustning har skett i synnerhet i Sverige i det naturliga, men i båda länderna även i det andliga. Vi behöver få ett ökat andligt uppvaknande och en höjd andlig beredskap.

I det naturliga har Finlands och Sveriges försvarssamarbete blivit allt tätare. Nu är det dags att även bedjarna i våra länder kommer samman och står i försvar för Norden och ber om Guds fortsatta beskydd över våra länder. Det som är avgörande är om våra folk vänder om till Herren och Hans Ord, såsom vi gjorde under de senaste krigen och Gud bevarade oss. Därför kopplar vi samman med bedjare i vår studio i Helsingfors.

Det andliga hemvärnet LIVE

Himlen TV7 mobiliserar till strategisk bön för att höja den andliga beredskapen i Norden. Församling och länder står idag inför inre och yttre hot, och försvaret finns i Guds Ord.

UPPDRAGET
När ett land förkastar sanningen och "kallar det onda gott och det goda ont" (Jes 5:20) kan fienden rycka fram så att striden når ända till portarna. Uppdraget är då att avslöja och underminera fiendens långsiktiga strategier. Som Guds folk behöver vi också bekänna att vi inte har försvarat Ordet, och genom omvändelsebön hugga av roten till fiendens rätt till intrång i landet.

VI BER OCKSÅ
- att den profetiska tjänsten än en gång ska få stå till stöd för ledarskapet, och att vi kan få leva ett stilla och gudfruktigt liv och att alla kan komma till insikt och bli frälsta.

- att Guds folk ska bli utrustade till tjänst och få kraft från ovan att bärga in den kommande stora skörden och göra dem till lärjungar.

- att Guds folk ska förbereda sig och kunna stå fasta i kommande svåra tider genom att hålla blicken fäst vid Jesus och hoppet om Hans återkomst till Jerusalem som hela världens Kung och Fridsfurste.

Läs mer på seriens egen sida:
https://www.himlentv7.se/det-andliga-hemvarnet-live/

  • Första sändningen: 2022-12-01, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 4
  • Längd: 90 min
  • Talade språk:
  • svenska