Trygghet på gatorna igen

I Deboras sång beskrivs hur vägarna låg öde och vandrarna måste gå omvägar. Gatorna var otrygga. Vad är roten till våldet och hur kan Guds folk be och agera för att vända situationen i landet?

I studion: Daniela Persion (visionsbärare och programledare), Sven Almkvist, David Fenerström, Staffan Moberg, Anne Nielsen, Carolina Torebring, Lennart Torebring.

Programmet är sammanlagt 2 timmar och 40 minuter.

I Deboras sång beskrivs läget då vägarna låg öde och vandrarna måste gå omvägar. Alltså ingen trygghet på gatorna.

Det berodde på att man valde sig nya gudar och då nådde striden ända till portarna, alltså till städerna och där beslutsfattandet sker. Landets och städernas försvar låg handfallna, utan sköld eller vapen att ta till skydd. (Dom 5:6, 8-9)

Hosea beskriver en liknande situation i landet när han säger:
”… det finns ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud i landet. De svär och ljuger, mördar och stjäl och är otrogna. De brukar våld och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför sörjer landet och allt som lever där tynar bort, både markens djur och himlens fåglar och havets fiskar försvinner.” (Hos 4:1-3)

Jesus, vår himmelska överbefälhavare, kallar oss att gå i bönestrid för våra gator och torg, för att kännedomen om Honom och sanningen ska vända på situationen och vi ska få trygghet på gatorna igen.

Här deltar flera böneledare som har fått se konkreta resultat av tryggare gator där de har bett och nått ut. Bli uppmuntrad och få en vision för att Gud kan och vill gripa in, om vi är beredda att stå i försvar för landet.

Det andliga hemvärnet LIVE

Himlen TV7 mobiliserar till strategisk bön för att höja den andliga beredskapen i Norden. Församling och länder står idag inför inre och yttre hot, och försvaret finns i Guds Ord.

UPPDRAGET
När ett land förkastar sanningen och "kallar det onda gott och det goda ont" (Jes 5:20) kan fienden rycka fram så att striden når ända till portarna. Uppdraget är då att avslöja och underminera fiendens långsiktiga strategier. Som Guds folk behöver vi också bekänna att vi inte har försvarat Ordet, och genom omvändelsebön hugga av roten till fiendens rätt till intrång i landet.

VI BER OCKSÅ
- att den profetiska tjänsten än en gång ska få stå till stöd för ledarskapet, och att vi kan få leva ett stilla och gudfruktigt liv och att alla kan komma till insikt och bli frälsta.

- att Guds folk ska bli utrustade till tjänst och få kraft från ovan att bärga in den kommande stora skörden och göra dem till lärjungar.

- att Guds folk ska förbereda sig och kunna stå fasta i kommande svåra tider genom att hålla blicken fäst vid Jesus och hoppet om Hans återkomst till Jerusalem som hela världens Kung och Fridsfurste.

Läs mer på seriens egen sida:
https://www.himlentv7.se/det-andliga-hemvarnet-live/

  • Första sändningen: 2023-03-09, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 6
  • Längd: 90 min
  • Talade språk:
  • svenska