Medvetandet och Gud

Har människan en själ? Är hjärnan detsamma som vårt medvetande, vår själ? Går det överhuvudtaget att förklara medvetandet utifrån en naturalistisk världsbild? Mats Selander och Leif Nummela samtalar.

Mats Selander är apologet, filosof och författare. Han är bland annat verksam vid Apologia (www.apologia.se).

Café Bibeln Uppsala

Leif Nummela är teolog och journalist med ett särskilt hjärta för apologetik - uppgiften att övertygande försvara och förklara den kristna tron. I Café Bibeln Uppsala gör han djupintervjuer på svenska med kristna profiler ur ett apologetiskt perspektiv. Det blir avspända samtal om både aktuella och allvarliga frågor.

Se även Café Bibeln och Café Bibeln Extra.

  • Första sändningen: 2024-02-27, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 53
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska