Gud som moralens grund

Att det verkligen finns en moral, något som är absolut rätt eller fel överallt och för alla människor, är ett bevis för att Gud måste finnas. Mats Selander och Leif Nummela belyser moralargumentet.

Mats Selander är apologet, filosof och författare. Han är bland annat verksam vid Apologia (www.apologia.se).

Café Bibeln Uppsala

Leif Nummela är teolog och journalist med ett särskilt hjärta för apologetik - uppgiften att övertygande försvara och förklara den kristna tron. I Café Bibeln Uppsala gör han djupintervjuer på svenska med kristna profiler ur ett apologetiskt perspektiv. Det blir avspända samtal om både aktuella och allvarliga frågor.

Se även Café Bibeln och Café Bibeln Extra.

  • Första sändningen: 2024-02-20, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 52
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska