Design som vittnar om Gud

I en kultur som hyllar förnuftet är det bra att kunna ge vetenskapliga argument för tron. Mats Selander och Leif Nummela samtalar om hur universums finjustering är ett starkt bevis för Guds existens.

Mats Selander är apologet, filosof och författare. Han är bland annat verksam vid Apologia (www.apologia.se).

Café Bibeln Uppsala

Leif Nummela är teolog och journalist med ett särskilt hjärta för apologetik - uppgiften att övertygande försvara och förklara den kristna tron. I Café Bibeln Uppsala gör han djupintervjuer på svenska med kristna profiler ur ett apologetiskt perspektiv. Det blir avspända samtal om både aktuella och allvarliga frågor.

Se även Café Bibeln och Café Bibeln Extra.

  • Första sändningen: 2024-02-13, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 51
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska