Samhällsförvandlande väckelse

Den svenska välfärden har sina rötter i 1800-talets väckelser! Torbjörn Aronson beskriver hur de banade väg för demokratisering, folkbildning, företagsamhet, utbyggd sjukvård och biståndsarbete.

Torbjörn Aronson är professor och docent i kyrkohistoria och filosofie doktor i statsvetenskap. Han är sedan 2023 rektor för Skandinavisk Teologisk Högskola (www.teol.se).

Café Bibeln Uppsala

Leif Nummela är teolog och journalist med ett särskilt hjärta för apologetik - uppgiften att övertygande försvara och förklara den kristna tron. I Café Bibeln Uppsala gör han djupintervjuer på svenska med kristna profiler ur ett apologetiskt perspektiv. Det blir avspända samtal om både aktuella och allvarliga frågor.

Se även Café Bibeln och Café Bibeln Extra.

  • Första sändningen: 2024-04-02, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 58
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska