Bevis för den kristna tron (6-10)

Bibeln är som en diamant som uppenbarar sanningen om Gud. Från vilket håll vi än belyser den kommer den att skina. Ola Hössjer och Leif Nummela fortsätter samtalet om evidens för den kristna tron.

Ola Hössjer är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet och författare till boken "Becoming a Christian: Combining Belief, Evidence and Will" (Wipf & Stock Publishers 2018). Svensk förkortad version: "Att bli kristen: Vad påverkar livets viktigaste beslut?" kan beställas direkt av ola.hossjer@gmail.com.

Café Bibeln Uppsala

Leif Nummela är teolog och journalist med ett särskilt hjärta för apologetik - uppgiften att övertygande försvara och förklara den kristna tron. I Café Bibeln Uppsala gör han djupintervjuer på svenska med kristna profiler ur ett apologetiskt perspektiv. Det blir avspända samtal om både aktuella och allvarliga frågor.

Se även Café Bibeln och Café Bibeln Extra.

  • Första sändningen: 2023-04-18, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 35
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska