Hur blir och förblir man kristen?

Håkan Sunnliden och Leif Nummela samtalar ur ett lutherskt perspektiv om vilsna får, höga församlingströsklar och nådemedlens roll. Håkan berättar även om sitt livsförvandlande Jesusmöte i tonåren.

Håkan Sunnliden är präst, bibellärare och författare.

Café Bibeln Uppsala

Leif Nummela är teolog och journalist med ett särskilt hjärta för apologetik - uppgiften att övertygande försvara och förklara den kristna tron. I Café Bibeln Uppsala gör han djupintervjuer på svenska med kristna profiler ur ett apologetiskt perspektiv. Det blir avspända samtal om både aktuella och allvarliga frågor.

Se även Café Bibeln och Café Bibeln Extra.

  • Första sändningen: 2024-04-23, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 61
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska