Tro eller gärningar?

I såväl Romarbrevet som Galaterbrevet och Jakobs brev hittar vi undervisning om hur tro och gärningar förhåller sig till varandra. Hur passar budskapen ihop? Håkan Sunnliden och Leif Nummela samtalar.

Café Bibeln Uppsala

Leif Nummela är teolog och journalist med ett särskilt hjärta för apologetik - uppgiften att övertygande försvara och förklara den kristna tron. I Café Bibeln Uppsala gör han djupintervjuer på svenska med kristna profiler ur ett apologetiskt perspektiv. Det blir avspända samtal om både aktuella och allvarliga frågor.

Se även Café Bibeln och Café Bibeln Extra.

  • Första sändningen: 2024-05-14, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 64
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska