Hemförsamlingar då och nu

Håkan Sunnliden har lett flera hemförsamlingar inom Svenska kyrkans ram. Här samtalar han med Leif Nummela om hur hemförsamlingar såg ut bland de första kristna och hur vi kan tillämpa det idag.

Café Bibeln Uppsala

Leif Nummela är teolog och journalist med ett särskilt hjärta för apologetik - uppgiften att övertygande försvara och förklara den kristna tron. I Café Bibeln Uppsala gör han djupintervjuer på svenska med kristna profiler ur ett apologetiskt perspektiv. Det blir avspända samtal om både aktuella och allvarliga frågor.

Se även Café Bibeln och Café Bibeln Extra.

  • Första sändningen: 2024-05-07, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 63
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska