Vad betyder det egentligen att Gud är helig? Och hur hänger Hans helighet ihop med Hans kärlek? Olof Edsinger och Leif Nummela samtalar denna gång om helgelseprocessen, nåd och lagiskhet.

Olof Edsinger är apologet, förkunnare, samhällsdebattör och författare till en lång rad böcker. Sedan 2017 är han generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA).

Café Bibeln Uppsala

Leif Nummela är teolog och journalist med ett särskilt hjärta för apologetik - uppgiften att övertygande försvara och förklara den kristna tron. I Café Bibeln Uppsala gör han djupintervjuer på svenska med kristna profiler ur ett apologetiskt perspektiv. Det blir avspända samtal om både aktuella och allvarliga frågor.

Se även Café Bibeln och Café Bibeln Extra.

  • Första sändningen: 2023-12-05, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 48
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska