Stängda gränser

I Evian 1938 sade världens länder nej till att hjälpa de europeiska judarna. De fångades i en fälla, vilket Hitler utnyttjade. Dr Susanna Kokkonen beskriver ideologiska strömningar bakom Förintelsen.

På Evian-konferensen i juli 1938 enades världens länder att säga nej till att hjälpa de europeiska judarna och skärpte istället sin flyktingpolitik.

Det brittiska palestinamandatet stängdes samtidigt för judisk invandring, trots Balfour-deklarationens utfästelser och beslutet i Nationernas Förbund om ett judiskt folkhem i området. Europas judar var fångade i en fälla, ett faktum som Hitler till fullo utnyttjade.

I detta avsnitt beskriver forskaren Susanna Kokkonen de ideologiska strömningar som låg bakom Förintelsen.

Århundradets mirakel

Följ med på en resa i Theodor Herzl fotspår: ”I Basel skapade jag den judiska staten. Om fem år kanske, och helt säkert om femtio, kommer alla att inse det. Om ni vill det, är det inte bara en dröm.”

Efter den första sionistkongressen i Basel år 1897 skrev dess ordförande Theodor Herzl detta i sin dagbok. 51 år och två världskrig senare utropades staten Israel.

I denna programserie på Himlen TV7 beskriver Keren Kejemets svenske ordförande Max Federmann och programledaren Ruben Agnarsson det händelseförlopp som ledde fram till förverkligandet av den dröm som Theodor Herzl formulerade: staten Israels tillkomst.

  • Första sändningen: 2019-02-16, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 6
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska