Mailis Janatuinens undervisningsserie handlar om personer i Bibeln. Janatuinen är känd i hela världen för sitt glada bibelstudiematerial.

Janatuinens gedigna bibelkunskap gör Bibelns personer levande. Deras livsöden kan lära oss mer om vår levande Gud, om tro och otro, löften och avfall, gudomlighet och gudlöshet.

Mailis Janatuinen är missionssekreterare vid Finlands Ev.Luth. Student- och Skolungdomsmission. Hon har också verkat inom missionsarbetet i Japan ett tjugotal år och har skrivit många böcker.

Mailis Janatuinens bibelstudiematerial på flera språk:
http://www.gladtidings-bs.com/eng/index.shtml

Kommande sändningar

 • Prinsen som fåraherde
  mån. 2019-02-18 kl. 22.15
 • Kaos i Egypten
  mån. 2019-02-25 kl. 22.15
 • Påsken och exodus
  mån. 2019-03-04 kl. 22.15
 • Den Helige Guden talar
  mån. 2019-03-11 kl. 22.15
 • Guds folk byter gud
  mån. 2019-03-18 kl. 22.15
Tablå »