Ledarens lott: gnäll och uppror

Mailis Janatuinen berättar om vad missnöje kan föra med sig.

Mose råkar ständigt ut för gnäll, missnöje och t.o.m. uppror. Han blir beskylld för att ha fört Israels folk ut i öknen för att lida och dö. Vad än det är brist på är det Moses fel. Men Gud står på Moses sida.

Älskade Bibel

Mailis Janatuinens undervisningsserie handlar om personer i Bibeln. Janatuinen är känd i hela världen för sitt glada bibelstudiematerial.

Janatuinens gedigna bibelkunskap gör Bibelns personer levande. Deras livsöden kan lära oss mer om vår levande Gud, om tro och otro, löften och avfall, gudomlighet och gudlöshet.

Mailis Janatuinen är missionssekreterare vid Finlands Ev.Luth. Student- och Skolungdomsmission. Hon har också verkat inom missionsarbetet i Japan ett tjugotal år och har skrivit många böcker.

Mailis Janatuinens bibelstudiematerial på flera språk:
http://www.gladtidings-bs.com/eng/index.shtml

  • Första sändningen: 2018-12-14, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 98
  • Längd: 15 min
  • Talade språk:
  • finska
  • Översättningar:
  • estniska, finska, svenska