Tabernaklet, Herrens mötesplats

Mailis Janatuinen berättar om Guds nåd gentemot sitt folk.

Trots deras synder förlät Gud Israels folk och de fick bygga ett tabernakel där Gud lovat att vara bland dem. Tacksamma och med stor iver deltog alla i byggandet. Tabernaklet var platsen där försoning med Gud förrättades genom blodsoffer, för utan blod fanns ingen förlåtelse. Tabernaklet var en förebild av Jesus som offrades som det fullkomliga blodsoffret.

Älskade Bibel

Mailis Janatuinens undervisningsserie handlar om personer i Bibeln. Janatuinen är känd i hela världen för sitt glada bibelstudiematerial.

Janatuinens gedigna bibelkunskap gör Bibelns personer levande. Deras livsöden kan lära oss mer om vår levande Gud, om tro och otro, löften och avfall, gudomlighet och gudlöshet.

Mailis Janatuinen är missionssekreterare vid Finlands Ev.Luth. Student- och Skolungdomsmission. Hon har också verkat inom missionsarbetet i Japan ett tjugotal år och har skrivit många böcker.

Mailis Janatuinens bibelstudiematerial på flera språk:
http://www.gladtidings-bs.com/eng/index.shtml

  • Första sändningen: 2018-11-30, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 96
  • Längd: 15 min
  • Talade språk:
  • finska
  • Översättningar:
  • estniska, finska, svenska