Från Egyptens hov till en brunn i Midjan

Mailis Janatuinen berättar om hur det är möjligt att hålla fast vid tron på Gud bland all avgudadyrkan.

Herren ordnade bästa möjliga utbildning vid Egyptens hov för sitt folks blivande ledare. I vuxen ålder råkade Mose ändå i svårigheter och måste fly undan farao. Den karriären var slut men Guds ledning fortsätter i Midjans land.

Älskade Bibel

Mailis Janatuinens undervisningsserie handlar om personer i Bibeln. Janatuinen är känd i hela världen för sitt glada bibelstudiematerial.

Janatuinens gedigna bibelkunskap gör Bibelns personer levande. Deras livsöden kan lära oss mer om vår levande Gud, om tro och otro, löften och avfall, gudomlighet och gudlöshet.

Mailis Janatuinen är missionssekreterare vid Finlands Ev.Luth. Student- och Skolungdomsmission. Hon har också verkat inom missionsarbetet i Japan ett tjugotal år och har skrivit många böcker.

Mailis Janatuinens bibelstudiematerial på flera språk:
http://www.gladtidings-bs.com/eng/index.shtml

  • Första sändningen: 2018-10-19, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 90
  • Längd: 15 min
  • Talade språk:
  • finska
  • Översättningar:
  • estniska, finska, svenska