Gud hade gett sina budord men folket ville börja tillbe en avgud.

Mose dröjer 40 dagar på berget och när han kommer ner får han se Israels folk tillbe en guldkalv som de gjort sig. Gud vill överge sitt folk helt men Mose ber om nåd. Ändå kommer de inte undan utan straff. Håller samma sak på att ske i vår tid?

Älskade Bibel

Mailis Janatuinens undervisningsserie handlar om personer i Bibeln. Janatuinen är känd i hela världen för sitt glada bibelstudiematerial.

Janatuinens gedigna bibelkunskap gör Bibelns personer levande. Deras livsöden kan lära oss mer om vår levande Gud, om tro och otro, löften och avfall, gudomlighet och gudlöshet.

Mailis Janatuinen är missionssekreterare vid Finlands Ev.Luth. Student- och Skolungdomsmission. Hon har också verkat inom missionsarbetet i Japan ett tjugotal år och har skrivit många böcker.

Mailis Janatuinens bibelstudiematerial på flera språk:
http://www.gladtidings-bs.com/eng/index.shtml

  • Första sändningen: 2018-11-23, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 95
  • Längd: 15 min
  • Talade språk:
  • finska
  • Översättningar:
  • estniska, finska, svenska