Birger Skoglund, Daniel Viklund, Patrik Sandberg och Lars Enarson delar profetiska visioner för Sverige. Johnny och Åsa Foglander öppnar mötet. Magnus och Terése Axelsson med band leder i lovsång.

Tillsammans för Sverige - bönekonferens

7-8 juni 2024 hölls en uppföljning av bönekonferensen "Tillsammans för Sverige", också den i Uppsala. "Jag ser hur Herren fortsätter sitt verk att sammanföra och skapa relationer mellan olika böneinitiativ och dess ledare", säger sammankallaren Johnny Foglander. Tolv bönenätverk och ett fyrtiotal böneledare samverkade. Se kvällsmötena här! Läs mer om initiativet på www.tillsammansforsverige.se

21-22 oktober 2022 hölls den första bönekonferensen "Tillsammans för Sverige" i Uppsala på initiativ av visionsbäraren Johnny Foglander. Fokus låg på försoning och enhet i Kristi kropp - avgörande steg för ett bestående andligt genombrott i Sverige.

Från konferensens inbjudan:
"Målet är att bedjare från hela landet ska komma samman, att vi ödmjukt tillsammans söker Gud, att vi tar en uppgörelse med sådant som framstår som hinder och att vi tar ett nytt steg av försoning så vi kan stå tillsammans för Guds rike på ett nytt sätt."

Se även "Det andliga hemvärnet LIVE" 27 oktober 2022 på temat "Nästa steg" om vägen framåt efter konferensen: https://www.himlentv7.se/dah

  • Första sändningen: -
  • Avsnitt nummer: 9
  • Längd: 120 min
  • Talade språk:
  • svenska