De nedtystade barnövergreppen

En studie från 2021 visar att var fjärde 18-åring utsatts för sexuellt övergrepp. Varför uppmärksammar inte medier och politiska företrädare detta i större omfattning? Från Almedalsveckan 2023.

Det har skett en signifikant ökning vad gäller förekomsten av sexuella övergrepp sedan 2014. Det är inte längre var femte elev som uppger att de utsatts för övergrepp utan var fjärde elev och det är flickor som i högre utsträckning är utsatta, enligt årets undersökning. Drygt var tredje flicka uppger att hon har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp under sin uppväxt. 46 procent av alla våldtäkter och 44 procent av alla sexuella ofredanden i Sverige sker mot barn, visade preliminär statistisk för år 2022 från Brottsförebyggande rådet (Brå) i början av året. Sedan år 2017 har andelen kvinnor som uppger att de har utsatts för sexualbrott minskat på grund av #Metlo-uppropen. Under 2022 ökade antalet anmälda våldtäktsbrott mot barn i åldern 0–17 år med 477 brott, vilket motsvarar en ökning på 13 procent.

Medverkande:
Marlene Kopparklint, riksdagsledamot (M)
Patrik Sjöberg, debattör Dumpen
Sara Nilsson, debattör Dumpen
Ruben Agnarsson, samtalsledare, Inblick

Arrangör:
Nyhetstidningen Inblick

Politisk hetluft på däck

Varje år samlas toppolitikerna till Almedalsveckan på Gotland. Mitt i den politiska hetluften ligger Elida i hamn - segelfartyget där samtal och frågor kring aktuella ämnen förs.
  • Första sändningen: 2023-12-22, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 11
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska