Bildning i brytningstider

Världsbilder brottas med varandra på många arenor idag. Hur påverkar det skolutbildningen i Sverige och vår tids pedagogiska, moraliska och politiska vägval? Från Almedalsveckan 2023.

Skolan är en central arena för att forma den uppväxande generationen. Här spelar synen på människa, kunskap och etik en central roll för utformandet av skolan, dess styrdokument och pedagogiska verklighet. Vilken roll spelar å ena sidan religionen och å andra sidan vissa gruppers skepticism mot religion i dessa vägval? Vilken roll spelar de politiska ideologierna? Och hur kan vi bygga en skola som ger verklig bildning?

Medverkande:
Anna Sörelius Nordenborg, VD Engelska skolan
Daniel Alm, föreståndare Pingströrelsen i Sverige
Håkan Jonsson, kommunikationskonsult, f.d. diplomat och politiker
Jan Rosman, skolchef, ordförande Kristna Friskolerådet
Per Ewert, moderator, fil dr och direktor Claphaminstitutet

Arrangörer:
Claphaminstitutet, Kristna Friskolerådet

Politisk hetluft på däck

Varje år samlas toppolitikerna till Almedalsveckan på Gotland. Mitt i den politiska hetluften ligger Elida i hamn - segelfartyget där samtal och frågor kring aktuella ämnen förs.
  • Första sändningen: 2023-09-15, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 8
  • Längd: 35 min
  • Talade språk:
  • svenska