Läget bland Pakistans kristna

Bombdåd skakar Pakistan, där förföljelsen är vardag.

Programmet är inspelat är 2016

Martyrernas röst

Det finns 200 miljoner kristna i världen som saknar religionsfrihet så som FN definierat den.

De flesta kristna församlingarna, upp till 70 procent, lever och verkar utanför västländernas gränser. Miljoner av våra trosbröder och -systrar lever i länder där man inte respekterar de mänskliga rättigheterna och där religionsfriheten begränsas eller inte alls existerar.

Organisationen Martyrernas röst grundades av Richard Wurmbrand från Rumänien och verkar nu i många länder för att stötta förföljda kristna.

  • Första sändningen: 2016-06-10, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 117
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • engelska, finska
  • Översättningar:
  • finska, svenska