Hur kan vi förbereda oss för förföljelser, vart är vi på väg?

Förföljelsen av kristna har vuxit till en massiv rörelse på olika håll i världen, och terrorismen har fört med den verkligheten till Europa.

Hur kan vi förbereda oss för förföljelser som Jesu efterföljare, vad bär framtiden med sig? I vilken riktning är vi på väg?
I programmet medverkar pastorn och författaren Arto Pöllänen. Programmet är inspelat år 2016.

Martyrernas röst

Det finns 200 miljoner kristna i världen som saknar religionsfrihet så som FN definierat den.

De flesta kristna församlingarna, upp till 70 procent, lever och verkar utanför västländernas gränser. Miljoner av våra trosbröder och -systrar lever i länder där man inte respekterar de mänskliga rättigheterna och där religionsfriheten begränsas eller inte alls existerar.

Organisationen Martyrernas röst grundades av Richard Wurmbrand från Rumänien och verkar nu i många länder för att stötta förföljda kristna.

  • Första sändningen: 2022-11-11, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 115
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • finska
  • Översättningar:
  • svenska