Att välja i det ovalda - Påskkonferens del 1

Stefan Salmonsson predikar utifrån Jesu bön i Getsemane. Vi kommer alla till en plats av det ovalda. Först då har vi en möjlighet att välja Guds vilja på ett sätt som ger mig en helt ny utgångspunkt.

Kristet Center Örebro

  • Första sändningen: -
  • Avsnitt nummer: 103
  • Längd: 60 min
  • Talade språk:
  • svenska