1967-års gränser och Jordandalen

Största delen av världens ledare anser att den israelisk-palestinska konflikten kan lösas genom att grunda en palestinsk stat innanför 1967-års gränser. Vi utreder vilka gränser det gäller. Vi berättar även om de säkerhetsproblem det skulle utgöra för Israel.

Vi bekantar oss även med Jordandalen som är i nyckelställning när det gäller landets säkerhet. 1967-års linjer har aldrig varit någon stats officiella gräns. Det gäller en eldupphörslinje efter Israels självständighetskrig 1948. Under 19 år skilde den staten Israel från Judeen och Samarien, den så kallade Västbanken, som var ockuperad av Jordaniens armé. Gränsen kallas också ”den gröna linjen”.

Israel talar

TV7:s dokumentära program från världens centrum, Israel.

Programmet behandlar intressanta fenomen, gripande och även svåra händelser samt människors vardag i ett land där man måste leva under allehanda tryck och spänningar.

  • Första sändningen: 2014-02-05, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 130
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • finska, hebreiska
  • Översättningar:
  • finska, estniska, engelska, svenska