Läget i Jerusalem blir värre. Habackuk ropar till Gud. Svaret upprör honom: ”Jag skall uppväcka kaldeerna”. Sedan hör han mera, och avslutar med en sång av tillit inför den stundande domen.

Gamla Testamentet öppnas

David Pawsons inspirerande och djupgående bibelundervisning.

David Pawson (f. 1930-2020) är en välkänd engelsk bibellärare som de senaste 25 åren undervisat i församlingar runt om i världen. Han har skrivit många böcker och bl.a. gjort denna programserie om Bibelns 66 böcker.

”Gamla Testamentet öppnas” ger viktig bakgrundsinformation om GT som ofta upplevs svårbegripligt och därför blir mindre läst. Pawsons undervisning är lättfattlig och inspirerande och ger en fördjupad förståelse av den kristna tron.

Se även "Nya Testamentet öppnas".

http://www.davidpawson.com

  • Första sändningen: 2014-04-27, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 42
  • Längd: 40 min
  • Talade språk:
  • engelska
  • Översättningar:
  • finska, estniska, svenska